Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Diagnostekniker inom motorbranschen

Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och fordon. Här får du en snabb och säker väg till kvalificerade jobb inom fordon och bilelektronik.

Vill du veta när vi öppnar ansökan igen?

Ansökan är tyvärr stängd men öppnar i augusti, gör en intresseanmälan så påminner vi dig när vi öppnar för ansökan.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • har ett intresse för teknik och fordon
 • inte har någon grundläggande utbildning inom fordonsteknik.

Studieform
Platsbunden

Längd
2 år

Studietakt
Heltid

Praktik/LIA
18 veckor

Start
Januari 2024

Ansökningsstatus
Stängd

Vad gör en diagnostekniker?

Som diagnostekniker inom motorbranschen arbetar med att förstå, felsöka och reparera olika typer av problem i mekaniska och elektriska system på fordon. Du arbetar i en snabbt utvecklande bransch.

Yrkesroller efter examen

 • diagnostekniker
 • kundmottagare
 • servicerådgivare
 • tekniker.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper (från och med 2021): Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5.

Urval och platser

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov. Vi tar emot 18 studerande på utbildningen.

 

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 18 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i

 • aircondition (AC)
 • arbetsledning
 • diagnostik
 • felsökning
 • kundbemötande
 • styrsystem.

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Grundläggande
fordonsteknik

25

Praktisk tillämpning

fordonsteknik

35

Diagnoskompetens-

analog mätning

35

Diagnoskompetens-
digital mätning

15

Diagnoskompetens-
praktisk tillämpning

35

Intygsutbildning AC

10

Kvalitets- och
miljösystem

15

Servicemarknad-
kundhantering

30

Styrsystem- chassi,
transmission och säkerhet

15

Styrsystem-
el och hybrid

15

Styrsystem-
förbränningsmotor

20

Styrsystem-
praktisk tillämpning

30

Teknisk engelska

15

LIA 1

25

LIA 2

25

LIA 3

40

Examensarbete

15

Totalt

400

Grundläggande fordonsteknik, 25 yhp

Grundläggande kunskaper om fordonsteknik och reparation i olika fordon, fördjupad kunskap om de mät- och arbetsverktyg som används inom fordonsreparationer, samt om funktion och arbetssätt hos olika lösningar och komponenter som förekommer i fordon.

Praktisk tillämpning fordonsteknik, 35 yhp

Fördjupad praktisk kunskap om fordonsteknik genom praktisk tillämpning, fördjupa sina kunskaper inom fordon, reparation samt service i olika fordon. De studerande kommer få möjlighet att utföra arbeten på externa kundfordon.

Diagnoskompetens–analog mätning, 35 yhp

Fördjupad kunskap om analog mätteknik och analys av mätvärden, mät- och diagnosverktyg som används inom analog mätteknik, samt om funktion och arbetssätt hos de kretslösningar och komponenter som förekommer i fordons elsystem. De får även kunskap om komponenter, symboler och beteckningar samt utvecklar förmågan att tolka olika varianter av kopplingsscheman.

Diagnoskompetens–digital mätning, 15 yhp

Fördjupad kunskap om digital mätteknik och analys av mätvärden och förståelse i digital mätning och reparation i elsystem samt nätverk i olika fordon. Få fördjupad kunskap om de mät- och diagnosverktyg som används inom digital mätteknik, samt om funktion och arbetssätt hos de kretslösningar och komponenter som förekommer i fordons elsystem och nätverk.

Diagnoskompetens–praktisk tillämpning, 35 yhp

Fördjupad praktisk kunskap om mätteknik och analys av mätvärden. Fördjupa sina kunskaper inom diagnostik, reparation samt nyinstallation av elsystem och nätverk i olika fordon.

Intygsutbildning AC, 10 yhp

Kunskaper och färdigheter om användning av luftkonditionerings-system som innehåller fluorerade växthusgaser i motorfordon, miljöpåverkan av köldmedier med fluorerade växthusgaser samt motsvarande miljölagstiftning.

Kvalitets- och miljösystem, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen förstå betydelsen och veta vad kvalitetstänket innebär. Förstå ISO-certifiering på ett företag samt miljöhantering i branschen.

Servicemarknad–kundhantering, 30 yhp

Kunskaper och färdigheter om företagens interna organisation, om hur mänsklig kommunikation fungerar och hur denna kan utnyttjas och förbättras, i kundorienterat- och målinriktat verkstadsarbete inom motorbranschen, gruppdynamik samt grundläggande verkstadsjuridik.

Styrsystem–chassi, transmission och säkerhet, 15 yhp

Kunskaper i konstruktion och funktion av olika avancerade styrsystem inom transmission, chassi- och säkerhetssystem.

Styrsystem–el och hybrid, 15 yhp

Kunskaper i konstruktion och funktion av olika avancerade styrsystem inom el, hybridfordon.

Styrsystem–förbränningsmotor, 20 yhp

Kunskaper i konstruktion och funktion av olika avancerade styrsystem inom förbränningsmotorn. Kursen ska även ge fördjupad kunskap om förbränningsmotorer såsom bensin, gas-, dieseldrift och avgasrening.

Styrsystem–praktisk tillämpning, 30 yhp

Färdigheter i att kunna tillämpa teoretiska kunskaper för att praktiskt kunna arbeta med olika styrsystem samt de komponenter som styrs av dessa i fordon.

Teknisk engelska, 15 yhp

Kunskaper och färdigheter om teknisk engelska, vilken används inom motorbranschen för att kunna läsa och förstå tekniska beskrivningar, samt kunna kommunicera på ett professionellt sätt både muntligt och skriftligt.

LIA 1, 25 yhp

Kunskap och förståelse för LIA-företagets arbetsmiljö och miljöhantering, samt processerna på verkstaden, reservdelsavdelningen och kundmottagningen. Om det är möjligt ska den studerande även får kunskap om bilförsäljningens koppling till verkstaden.

LIA 2, 25 yhp

Kunna felsöka fordon och ställa rätt diagnos med handledning samt självständigt utföra reparation med efterföljande kontroll

LIA 3, 40 yhp

Självständigt kunna felsöka fordon och ställa rätt diagnos samt utföra reparation med efterföljande kontroll. Den studerande ska även installera ny programvara, programmera styrsystem, kontrollmäta in- och utsignaler samt analysera och utvärdera erhållna mätvärden.

Examensarbete, 15 yhp

Formulera och besvara en frågeställning som behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • Autowåx
 • Helmia
 • Lecab Bil AB Personbil
 • Lecab lastbil
 • Svema Bil
 • Swecon
 • Värmlandsmotor
 • Wafab Bil

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Magnus Dieserud

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-07-03

Hittade du det du sökte på sidan?