Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Anläggningskonstruktör

Plant Design-Anläggningskonstruktör 3D

Utbildningen passar dig som har intresse för teknik och smarta industrier. Här får du designa, rita, göra beräkningar, projektera anläggningar och mycket mer.

I korthet

 • För dig som är driven och nyfiken, vill arbeta i smarta industrier och är intresserad av teknik och 3D-CAD.
 • Åtta företag i branschen sitter i ledningsgruppen och hjälper till att planera den så den alltid är relevant.
 • Nästan alla får jobb efteråt, vissa redan under studietiden.
 • Mycket praktik vilket ger dig bra erfarenheter och kontakt med arbetsgivare redan under utbildningen.
 • Hybridutbildning, både fysiska lektioner och möjlighet att följa vissa lektionerna på distans.

Studieform
Hybrid

Längd
2 år

Studietakt
Heltid

Praktik/LIA
20 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökningsstatus
Ansökan stänger 19 maj

Elever som skrattar och studerar till Anläggningskonstruktör

Hjälp till att forma framtidens tillverkningsindustrier

Behovet av anläggningskonstruktörer är stort i närregionen, hela landet och på den internationella marknaden.

Som anläggningskonstruktör arbetar du framför allt med att dokumentera och designa industrier i 2D- och 3D-program. I programmen dimensionerar du tankar, pumpar, rör och all annan kringutrustning som sedan genererar ritningar och slutligen en förbättrad eller förnyad anläggning.

Som anläggningskonstruktör är det viktigt att du känner till en produkts hela livscykel, från idé till återvinning.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Modellera, dokumentera och beräkna layouter av anläggningar.
 • Utveckla och bygga nya anläggningar för att kunna effektivisera och förbättra produktionen
 • Hantera tankar, pumpar, rör och all annan kringutrustning för att generera ritningar, listor och modeller.

Yrkesroller

 • Anläggningskonstruktör
 • Rörkonstruktör
 • Maskinkonstruktör
 • Konsult inom rör och anläggning
Claes på Valmet

"Mycket stort behov av anläggningskonstruktörer"

- Behovet av anläggningskonstruktörer är mycket stort och du är har mycket goda chanser till jobb efter en fullgjord utbildning, säger Claes Andersson, Lead project engineer på Valmet.

Som ett av flera företag samarbetar Karlstads teknikcenter med Valmet för att tillgodose framtiden med rätt kompetens. Däribland finns även företag som Stora Enso, Sweco, Cowi, Afry, Rejlers och BillerudKorsnäs som är med och utformar våra utbildningar.

Yrkesgruppen behövs för att vi ska kunna köpa, utveckla och bygga nya anläggningar för att kunna hålla den produktionstakt vi vill hålla i våra fabriker, säger Claes.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • AFRY
 • Billerud Gruvöns bruk
 • Cowi
 • Norconsult
 • Rejlers
 • Stora Enso
 • Sweco
 • Valmet

Att studera en hybridutbildning

Under en hybridutbildning deltar en del studerande från skolans lokaler samtidigt som en del studerande deltar online. Det innebär att du kan välja att delta vid de teoretiska lektionerna via Teams, men du ska kunna infinna dig på skolan under de tillfällen som kräver det. Lektionerna spelas inte in, utan ska följas i realtid.

Vid flera moment som kursstart, tentamen/prov eller obligatoriska praktiska moment måste samtliga studerande vara på plats på skolan. Kraven under en hybridutbildning är lika höga som under en platsbunden utbildning.

Som studerande får du låna en dator på skolan.

 • bra internetuppkoppling
 • headset

Vi använder Itslearning som gemensam lärplattform, där uppgifter och material läggs ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Kurser och innehåll

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen.

Du får bland annat kunskap i:

 • automatisering
 • beräkningar inom mekanik
 • CAD
 • ekonomi och miljö och hållbarhet
 • produktionsmetoder
 • produktions- och energiteknik

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Plant Design 1, 30 yhp

Kursen ger en helhetsbild av hur en anläggning kommer till; från idé till drift i full skala, kunskaper i att organisera och genomföra anläggningsprojekt. Undervisningen bedrivs delvis i projektform, med exempel från industrin, för att ge deltagarna en verklighetsnära bild av företeelsen anläggningsteknik och kommande arbetsuppgifter. Kursen bygger på övriga kurser och knyter samman dessa till en helhet.

Plant Design 2, 25 yhp

Kunskaper i produktutveckling där konstruktionens betydelse för lönsam produktion och rätt kvalitet är viktiga inslag. Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i dimensionering av mekaniska konstruktioner med tillämpning av mekanik, hållfasthetslära och maskinelement, samt tillämpning av beräkningsprogram för rörkonstruktioner.

Automationsteknik, 20 yhp

Kunskaper om begrepp och problemställningar vid industriell automatisering, samt ge kännedom om de vanligaste eltekniska komponenterna.

Branschkunskap och projektmetodik, 15 yhp

Grundläggande kunskaper om yrkesroller inom konsultbranschen för process- och verkstadsindustri inför kommande LIA-perioder samt en grundläggande förståelse för vad den blivande yrkesrollen innebär. Ett annat delmål för kursen är att ge den studerande en inblick i vad det innebär att arbeta i projektform.

Datorbaserad konstruktionsteknik 1, 25 yhp

Kunskap i datorbaserade konstruktioner i både tvådimensionell (2D) och tredimensionell (3D) miljö. Kursen genomförs med konstruktionsuppgifter hämtade från industrin. Denna undervisning är till största delen integrerad med delarna CAD-program 2D och 3D. CAD-program ger kunskaper om hur man använder datorstödda ritsystem som allmänt används inom industrin. Databashantering och kopplingen mellan konstruktion och produktion behandlas också.

Datorbaserad konstruktionsteknik 2, 30 yhp

Fördjupade kunskaper i datorbaserade konstruktioner i både 2D- och 3D-miljö. Kursen genomförs med konstruktionsuppgifter hämtade från industrin.

Engelska för tekniker, 20 yhp

Kunskaper om den tekniska vokabulär som används i industriella sammanhang, kunskaper i hur man läser och förstår tekniska beskrivningar i skrift och tal, kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer muntligt och skriftligt, hur man skriver tekniska rapporter samt ges insikt i hur man hanterar kulturella skillnader vid bland annat affärsrelationer.

Mekanik, 15 yhp

Kunskaper om vektorbegreppet i fysiken och Newtons mekanik samt om krafter och hur de påverkar sin omgivning/mekaniska konstruktioner. Kursen omfattar elementär mekanik, med huvudvikten på statik.

Hållfasthet- och materiallära, 20 yhp

Kunskaper i dimensionering av mekaniska konstruktioner med tillämpning av mekanik, hållfasthetslära och maskinelement. Målet med kursen är kunskaper att tillämpa beräkningar av mekaniska konstruktioner och dimensionera exempelvis bärande element med hjälp av hållfasthetsläran. Vidare ska den studerande få kunskaper i materialegenskaper och kunskaper i materialvalsmetodik.

Produktions- och serviceteknik, 25 yhp

Kursen ger en inblick om sambandet mellan produktion och konstruktion samt underhållsarbete samt kunskaper i produktionsteknik och underhållsmässighet i den kommande yrkesrollen som anläggningskonstruktör. Kursen är indelad i två delkurser: Produktionsteknik och Serviceteknik.

Strömningsteknik, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen få lära sig att dimensionera pumpar och rörsystem.

Tillämpad matematik för tekniker, 15 yhp

Kunskaper i matematik relaterat till tekniska beräkningar.

Värme och termodynamiska system, 15 yhp

Kunskaper beträffande funktion av energiomvandlande maskiner och system samt energitekniska mätmetoder. Den studerande får även kunskaper i att dimensionera och göra energitekniska beräkningar på värmeöverföringsanläggningar samt ger kännedom om energiresurser och deras användande ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synpunkt.

LIA 1 – Konstruktion 2D, 25 yhp

Fördjupade kunskaper i konstruktionsarbete. Den studerande ska kunna inhämta information ur en textmassa, kunna tolka informationen samt överföra den till ett processflödesschema, rörlayout och sektionsritning. CAD- och beräkningsprogram används.

LIA 2 - Process, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få fördjupade kunskaper i ett verklighetstroget upplägg genom att lösa ett givet problem under verklighetsnära förhållanden.

LIA 3 - Konstruktion 3D, 25 yhp

Kunskaper och färdigheter i konstruktionsarbete med fokus på
3D-modellering och hur tillverkningsmetoder och ekonomisk hänsyn påverkar konstruktionsarbetet. CAD- och beräkningsprogram används.

LIA 4 - Konstruktion 3D, 30 yhp

Fördjupade kunskaper och färdigheter i 3D-modellering. Den studerande ska utifrån ett påbörjat projekt genomföra förändringar, kompletteringar och kvalitetskontroll.

Examensarbete, 30 yhp

Den studerande ska genom kursen tillämpa och fördjupa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att formulera och besvara en frågeställning som behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna. Problemställningen bör hämtas från något av de samverkande företagen.

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Plant Design 1

30

Plant Design 2

25

Automationsteknik

15

Branschkunskap
och projektmetodik

20

Datorbaserad
konstruktionsteknik 1

25

Datorbaserad
konstruktionsteknik 2

30

Engelska för tekniker

20

Mekanik

15

Hållfasthet-
och materiallära

20

Produktions-
och serviceteknik

25

Strömningsteknik

15

Tillämpad matematik
för tekniker

15

Värme och
termodynamiska system

15

LIA 1 – Konstruktion 2D

25

LIA 2 - Process

20

LIA 3 - Konstruktion 3D

25

LIA 4 - Konstruktion 3D

30

Examensarbete

30

Totalt

400


Behörighet och urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i kursen Matematik 2/Matematik B eller motsvarande kunskaper.

Följande kurser (eller motsvarande) ger poäng i urvalsprocessen: Matematik 1, Matematik 2, Fysik 1, Engelska 5 och Svenska 1. Det innebär dock inte att du behöver ha betyg i samtliga av dessa kurser, utan du får poäng för de kurser som du är godkänd i.

Vi tar emot 18 studerande på utbildningen.

Hör gärna av dig

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig vår utbildningsledare.

David Fryklind

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-04-29

Hittade du det du sökte på sidan?