Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trafiklärare

Trafiklärare är för dig som har en god pedagogisk och social förmåga och brinner för att utveckla andra. Här får du möjligheten att bidra till säkrare förare i samhället.

Vill du veta när vi öppnar ansökan igen?

Ansökan är tyvärr stängd men öppnar i augusti, gör en intresseanmälan så påminner vi dig när vi öppnar för ansökan.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • är duktig på att kommunicera och är social
 • har en pedagogisk förmåga
 • har en förståelse för människors olika behov.

Studieform
Platsbunden

Längd
1,5 år

Studietakt
Heltid

Praktik
15 veckor

Start
Januari 2024

Ansökningsstatus
Stängd

Vad gör en trafiklärare?

Som trafiklärare bidrar du till att vi får fler trafiksäkra trafikanter på våra vägar. Arbetet är flexibelt där du varvar körlektioner med teorilektioner. Branschen står inför en spännande framtid med stor utveckling inom hållbarhet, pedagogik och teknik.

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på en trafikskola i 15 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • fordons- och trafiksäkerhet
 • författningskunskap
 • trafikpsykologi
 • trafiksäkerhetsarbete
 • yrkespedagogik

För att bli behörig trafiklärare

Du som vill jobba som trafiklärare behöver ansöka om godkännande hos Transportstyrelsen. För att kunna bli godkänd i en ansökan behöver du bland annat ha körkort, genomgått en trafiklärarutbildning och sedan genomgå Transportstyrelsens lämplighetsprövning.

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Arbetsmiljö och ansvar

10

Fordonssäkerhet och miljö

35

Författningskunskap

35

Trafikpsykologi

35

Trafiksäkerhetsarbete

23

Yrkespedagogik – Trafiklärare 1

25

Yrkespedagogik – Trafiklärare 2

50

LIA 1, termin 2

25

LIA 2, termin 3

50

Examensarbete

12

Totalt

300


Arbetsmiljö och ansvar, 10 yhp

Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjälpen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på en trafikolycksplats.

Fordonssäkerhet och miljö, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Författningskunskap, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksamhet. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Trafikpsykologi, 35 yhp

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete, 23 yhp

Kursen ska ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäkerheten.

Yrkespedagogik – Trafiklärare 1, 25 yhp

Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stödjer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla utbildningsmaterial.

Yrkespedagogik – Trafiklärare 2, 50 yhp

Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teoretiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsnedsättningar och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

LIA 1, termin 2, 25 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafikskolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kundbemötande.

LIA 2, termin 3, 50 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande och mål. Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden.

Examensarbete, 12 yhp

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frågeställning, samt att söka och sammanställa relevanta källor som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområden och ge insikt i behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även ha:

 • godkänt betyg i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller ha motsvarande kunskaper. Detta är något som Myndigheten för yrkeshögskolan kräver. En stor del av utbildningen är teoretisk och innehåller bland annat en mängd olika lagtexter och liknande. Om du saknar den formella behörigheten, behöver du anmäla dig till ett behörighetstest. Detta anges i samband med din ansökan.
 • körkort med behörighet B (utan villkor 78/automat), under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren.
 • kunna styrka din allsidiga kör- och trafikvana. Från och med hösten 2022 genomförs körbedömningar på Karlstads teknikcenter. Tidigare godkända körbedömningar gäller till och med utgångsdatum. Observera att vi endast godtar körbedömningar som är gjorda med protokollet som är avsett för utbildningen i Karlstad.

Urval och platser

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov, vilket sker på plats på Karlstads teknikcenter i Karlstad. Provet kommer att göras under vecka 45 eller vecka 46.

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

För att styrka din allsidiga kör- och trafikvana måste du genomgå en godkänd körbedömning. Testet tar ca 60 minuter att genomföra och det ska, från och med 2022, göras på Karlstads teknikcenter.

Ett av behörighetskraven för trafiklärarutbildningen är att du ska ha genomfört och klarat en körbedömning för att kunna styrka din allsidiga kör- och trafikvana.

Observera att vi inte godtar några andra körbedömningar än de som är gjorda med protokollet som är avsett för utbildningen i Karlstad.

Körbedömningen bokas in via en inbjudan i yh-antagning.se, vilken fås när skolan har behandlat din ansökan och bedömt att du behörig, bortsett från körbedömningen. Körbedömningen tar cirka 60 minuter. .

Körbedömningen kommer att utföras på Karlstads teknikcenter av våra egna lärare (tidigare trafiklärare). Vissa tider kommer kunna bokas in samma dag som antagningsprovet. Dessa tider går i första hand till de som åkt långvägar. Ingen avgift kommer att tas ut.

Vid provtillfället

När du utför körtestet ska du ta med ditt körkort (minst behörighet B utan villkor 78/automat).
Protokollet: Ditt protokoll från körbedömningen är giltigt i 2 år. Har du ett giltigt protokoll behöver du inte göra om provet.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • Centrala Trafikskolan i Karlskoga
 • Centrala Trafikskolan i Säffle
 • Karlstads trafikskola
 • Ottossons trafikskola i Örebro
 • Värmlands trafikcenter NTF
 • Yrkesförarutbildning i Värmland, YFUV

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Pernilla Keino Falk

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du det du sökte på sidan?