Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sjukanmälan och frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro är det viktigt att du som student meddelar din lärare. Om du inte lämnar besked om frånvaro och är borta under en längre period kan det påverka din plats på utbildningen.

Det är viktigt att du är närvarande på lektionerna eftersom studierna hos oss ofta är komprimerade. Om du måste vara borta någon gång behöver du ta kontakt med din lärare eller kurskamrater enligt överenskommelse, så att du inte missar något.

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor utan att lämna besked om orsaken betraktas det som studieavbrott och du skrivs ut från utbildningen.

Sjukanmälan och frånvaro under LIA

Kontakta alltid kursansvarig och din handledare, enligt överenskommelse, vid sjukdom eller annan frånvaro.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida