E-förslag

Har du en idé om hur Karlstad kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till kommunen. Det ger dig som Karlstadsbo möjlighet att påverka det du tycker är viktigt.

Välkommen att lämna ditt e-förslag samt kommentera och stödja andras förslag.
OBS! Glöm inte att läsa reglerna först.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Regler för e-förslag

 • Alla som bor i Karlstads kommun kan lämna ett e-förslag.
 • Det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också engagera sig.
 • Föreningar, organisationer eller andra slags grupperingar kan inte lämna e-förslag.
 • Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Däremot omfattas inte våra kommunala bolag. Du kan därför inte lämna förslag som rör bolagens verksamhet.
 • Namnförslag på gator och platser lämnar du via vårt formulär för namnförslag.

Hantering av inkomna e-förslag

 • Förslaget finns publicerat i 90 dagar. Då kan andra läsa, kommentera och stödja förslaget genom att skriva under.
 • Får ditt e-förslag 50 underskrifter eller mer skickas det vidare till
  berörd nämnd och hanteras där som ett ärende.
 • De förslag som får färre än 50 underskrifter besvaras av handläggare på förvaltning.

Frågor och svar om e-förslag

Du lämnar ditt e-förslag via e-tjänsten ovan. Alla som lämnar ett förslag måste uppge sitt namn och in e-postadress. Du får inte använda ett påhittat namn eller alias.

Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former.

Däremot omfattas inte våra kommunala bolag. Du kan inte lämna förslag som rör deras verksamhet. Bolag inom koncernen är bland annat Karlstads bostads AB (KBAB), Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads Energi AB, Karlstad Airport AB och Mariebergsskogen.

Ditt förslag ska innehålla rubrik och en kortfattad beskrivning. Beskrivningen ska ge tydlig information om ditt förslag och vad det är som du vill ska hända eller förändras. Förslaget ska vara konkret. Det måste handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om.

 • Tänk på att vara tydlig, konstruktiv och ha en hänsynsfull ton när du skriver ditt förslag. Förslag som är oseriösa, kränkande eller på annat sätt stötande kommer inte att publiceras. Om ditt förslag inte blir godkänt kommer du få information om varför det inte har accepterats.
 • Tänk på att du inte får publicera personuppgifter om andra utan deras samtycke. En personuppgift kan vara både bilder på andra människor och registreringsskyltar på bilar, allt som kan kopplas till en levande person. Så tänk på det när du skickar med bilder till ditt förslag.

Om du vill kommentera eller skriva under ett förslag går du in på e-tjänsten ovan. Du behöver uppge ditt namn och e-postadress. Du kan bara rösta på ett förslag en gång.

Ja, det går att lämna in förslaget på papper. Du kan hämta en blankett hos Kontaktcenter i Bibliotekshuset, eller ringa 054-540 00 00, knappval 4,
så skickar vi hem en blankett till dig med posten.

Ja, det går att samla in underskrifter på papper och sedan lämna dem till Kontaktcenter för registrering. Tänk på att namnen måste vara tydligt textade för att de ska kunna registreras.

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Ditt förslag publiceras sedan på webbplatsen.

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om:

 • Du har uppgett ett påhittat namn eller alias när du skickade in ditt förslag.
 • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
 • Det redan finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.
 • Kommunen har publicerat ett liknande e-förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
 • Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.
 • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
 • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och därför ligger utanför kommunens ansvar.
 • Förslaget i övrigt inte ligger inom kommunens ansvar.

Om ditt förslag inte blir godkänt kommer du att få information om varför det inte har accepterats.

Förslaget visas på vår webbplats. Du som lämnar ett förslag ansvarar själv för att marknadsföra det, till exempel via sociala medier. Enskilda förslag kommer inte att marknadsföras av kommunen.

När du skickar in ett e-förslag blir det en allmän och offentlig handling. Det betyder att den som begär att få ta del av ditt e-förslag också har rätt till det. Dina personuppgifter, till exempel ditt namn, kommer att finnas med på webbplatsen och i samband med administration av förslaget.

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att administrera förslaget. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

22 Juli 2024