Var med och påverka

Du kan engagera dig på flera olika sätt. Kandidera till ungdomsfullmäktige eller var med och påverka utan att vara invald. Alla kan vara delaktiga!

Gå med i ungdomsfullmäktige

För att sitta med i ungdomsfullmäktige måste du kandidera. Det kan alla som är folkbokförda i Karlstads kommun och mellan 15 och 19 år (du måste fylla 15-19 år under samma år som valet genomförs).

När du kandiderar ställer du upp i valet till ungdomsfullmäktige. Valet genomförs på alla högstadie- och gymnasieskolor i Karlstads kommun under vårterminen.

Engagera dig - utan att vara invald

Du kan vara med och påverka även om du inte sitter med i ungdomsfullmäktige. Alla från årskurs åtta upp till sista gymnasieåret är välkomna att sitta med i våra fokusgrupper eller delta i andra projekt.

Är du intresserad av att sitta med i någon av fokusgrupperna eller har du förslag på vad ungdomsfullmäktige kan jobba med? Hör av dig till oss!

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Ställ frågor, lämna synpunkter och e-förslag

Varje medborgare i Karlstads kommun har rätt att ställa frågor, lämna e-förslag och synpunkter. Det gäller också dig som är under 18 år och inte har rösträtt.

Ställ frågor eller lämna synpunkter.

Lämna ett e-förslag.

Delta på medborgardialoger

Du kan också berätta för kommunen om vad du tycker i olika frågor genom att delta på kommunens medborgardialoger.

Medborgardialog är när kommunen tar initiativ till dialog med Karlstadsborna för att skapa delaktighet och öka deras inflytande.

Läs mer här och se vilka dialoger som är aktuella och genomförda.

Kontakta politiker

Du kan också höra av dig till med dina förslag och synpunkter. Karlstads politiker tycker det är värdefullt att få höra ungas synpunkter och förslag. På så sätt kan de lära sig mer om ungas situation i Karlstad.

Här hittar du en lista med kommunens politiker.

Taggar för sidan

Kommun och politik
Politik och demokrati
Unga

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024