Studera

Här finns praktisk information för dig som vill studera på Komvux Karlstad.

Vem får studera?

Du får studera en vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre får du studera en vuxenutbildning om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan. Svenska för invandrare (sfi) får du läsa från och med att du fyllt 16 år.

Olika sätt att studera

Klassrumsundervisning passar dig som vill studera på plats under lärarhandledda lektioner. Här studerar du vid schemalagda lektioner i klassrum tillsammans med lärare. Du förväntas vara närvarande och delta aktivt på lektionerna. Kursplanering finns på en digital lärplattform.

Distansundervisning passar dig som vill studera självständigt på en annan plats än i skolan. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform under eget ansvar. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du studerar kan obligatoriska moment på plats ingå. Det är viktigt att du kan strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand eftersom kontakten med lärare är begränsad. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Flexundervisning passar dig som vill studera en del på distans och en del i klassrum. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform på distans i kombination med lärarledda lektioner på plats i skolan. Tillsammans med lärare planerar du dina studier och bestämmer i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Kurslitteratur

När du blir antagen får du information om vilka läromedel som används i de kurser som du ska studera. Du betalar själv för kurslitteratur på grundläggande och gymnasial nivå. På skolan finns anslagstavlor för köp och sälj av begagnad kurslitteratur.

Lärplattform

I samband med studiestart får du tillgång till skolans lärplattform – Itslearning. På Itslearning hittar du information om dina kurser. Här kan du också kommunicera med dina lärare.

Lärcenter

Du som studerar på Komvux Karlstad kan komma till Lärcenter för att få handledning och stöd. Lärcenter erbjuder en lugn studiemiljö där du kan få hjälp av lärare, speciallärare och specialpedagoger, oavsett på vilken nivå du studerar.

Studie- och yrkesvägledning

Du som står inför ditt val av studier eller yrke kan få vägledning av en studie- och yrkesvägledare. Du kan få studie- och yrkesvägledning om du

 • är folkbokförd i Karlstads kommun
 • saknar grund- eller gymnasieutbildning och vill få en examen
 • vill prata om framtida studier eller yrken.

Trivselregler

 • Uppträd respektfullt, vänligt och artigt mot alla i både ord och handling. Vi har absolut nolltolerans mot kränkande behandling.
 • Kom i tid till lektionen och ta med ditt arbetsmaterial.
 • Ge dina studiekamrater arbetsro.
 • Ta ansvar för dina studier och nyttja de möjligheter till extra stöd som skolan erbjuder om du så behöver.
 • Var aktsam om skolans lokaler, utrustning och arbetsmaterial.
 • Håll snyggt och rent och släng ditt skräp i sopkärlen.
 • Under lektionstid används datorer, surfplattor och mobiltelefoner endast i studiesyfte. Mobilen ska vara inställd på "stör ej-läge".
 • Skolans område är tobaksfritt.

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning
Tingvalla vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2024-05-10

18 Maj 2024