Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett vägarbete, anordna ett lopp eller vill använda allmän platsmark så att det påverkar trafiken behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan. Om du ska gräva eller borra i kommunens mark så behöver du även ansöka om grävtillstånd.

Avgift för trafikanordningsplan

Karlstads kommun tar ut en avgift på 1 500 kronor för varje trafikanordningsplan (TA-plan). Om du påbörjar ditt arbete utan att ha fått ditt tillstånd så kan vitesbelopp på 10 000 kronor tas ut. Fakturering sker månadsvis.

Ansök via e-tjänst

Trafikanordningsplanen som du måste skicka till kommunen ska innehålla en ritning över de avstängningsåtgärder som ni tänkt använda för att kunna utföra vägarbetet på ett säkert sätt. Du måste också ange mått på de ytor som används för arbetet och vilka mått som blir kvar av gata, gång- och cykelbana. Du kan enkelt skicka in din trafikanordningsplan via vår e-tjänst.

Skicka in i tid

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så behöver du skicka i ansökan tre veckor innan du tänkt att starta ditt arbete. Trafikanordningsplanen måste vara godkänd innan arbetet påbörjas. De krav vi ställer för trafikanordningsplanen framgår av Sveriges kommuner och landstings handbok "Arbete på väg".

Gatuarbete i tätort

På SKR:s webbplats kan du läsa handboken om arbete i tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på informationsskyltar

När du stänger av gatan eller leder om trafiken så måste du informera de som går förbi arbetsområdet om vad som pågår och hur de tar sig fram på bästa sätt. Det ska finnas minst två informationsskyltar i lämplig storlek, minst A2, från olika håll. Om arbetet utförs åt Karlstads kommun så ska kommunens skyltmallar användas. Kontakta ansvarig projektledare eller byggledare.

På skylten ska detta stå med:

  • Vad det är för arbete eller omledning som pågår. Med andra ord vad ni gör på platsen.
  • Hur länge arbetet/omledningen pågår
  • Vem som ansvarar för arbetet/omledningen. Det kan vara en företagslogga till exempel.

Relaterade länkar

Taggar för sidan

Gator

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024