Trafikstörningar och mindre byggnationer

Här kan du se aktuella vägarbeten, avstängning och var framkomligheten är begränsad på grund av byggnation. Ta reda på hur länge störningen pågår.

Störningskartan - så använder du den

Klicka på en röd prick i kartan så ser du hur länge byggnationen eller störningen pågår. Du får också information om eventuella omledningar eller andra rekommendationer.

Störningar i tabellform

Om du har svårigheter att ta del av informationen i kartan eller vill använda en skärmläsare så kan du se störningarna i ett specifikt område i tabellformat.

Övriga trafikstörningar på Trafikverket.se

Informationen i kartan och tabellen gäller arbeten som påverkar kommunens vägar. Arbeten som påverkar andra vägar och trafiken generellt informerar Trafikverket om.

Vägarbeten och mindre byggprojekt som påverkar framkomligheten

I samband med att nya Färjestadsbron blir klar beräknas denna plats bli mer använd än tidigare och därför ska den förbättras. Hållplatsen på västra sidan ska få hållplatskantstöd och närmast Kvistrumsgatan görs en avsmalning med nytt övergångsställe och förstärkt belysning.

Kvarstående arbeten i form av asfaltering och fräsning planeras att utföras under vecka 15 samt vecka 19.

Trafiken kommer att regleras med flaggvakt.

Kommunens byggledare är Emma Lindström som kan kontaktas vid frågor och funderingar: emma.lindstrom2@karlstad.se.

Vad och varför?

Vi planerar att flytta busshållplatsens läge för att ge fastighetsägare tillgång till sin mark. Att busshållplatsen byter läge nu beror på att fastighetsägaren behöver tillgång till sin mark så snart som möjligt.

Hållplatsens utformning kommer att bli den samma som innan bortsett från nytt läge och annan typ av plattsättning. Ytan där busshållplatsen står idag kommer att breddas och fungera som trottoar.

Hur påverkas fastighetsägare?

Vid arbetet kommer vi behöva nyttja hela kommunens mark utanför fastigheten 50A samt Våxnäsgatan 48.

In/utfarterna på Våxnäsgatan kommer att påverkas och ni blir kontaktade separat om det blir aktuellt för exempelvis tillfällig avstängning.

Trafiken på Våxnäsgatan kommer att regleras med trafikljus under byggtiden.

Tidplan

Arbetet kommer att utföras under våren april-maj (juni), 2024.

Frågor?

För frågor och funderingar, kontakta byggledare Emma Lindström

E-post: emma.lindstrom2@karlstad.se

Vi underhåller det kommunala vattnet och avloppet samt bygger ut till områden där det inte finns.

Samhällsutvecklingsprojekt och större byggprojekt

På vår webbplats Karlstad växer kan du läsa mer om olika samhällsutvecklingsprojekt och större byggprojekt som är på gång i kommunen. Ta del av planerna för framtidens Karlstad redan när de är på idéstadiet.

Taggar för sidan

Gator

Sidan uppdaterad: 2024-04-09

22 Juli 2024