Hyra båtplats

I Karlstad finns omkring 800 kommunala båtplatser för uthyrning. Anmäl dig via vår e-tjänst för att ställa dig i kö.

Just nu lediga säsongsplatser 2024

2 maj 2024: Just nu finns ett 20-tal lediga säsongsplatser i våra småbåtshamnar 2024. Läs mer om säsongsplatser längre ner på sidan och hur du anmäler intresse.

Ställ dig i kö för båtplats

Om du vill ha en båtplats i någon av våra småbåtshamnar så behöver du göra en anmälan till båtplatskön. Det är många som står i båtplatskön och det kan dröja innan det finns en ledig båtplats. Du måste vara över 18 år för att få stå i båtplatskön. Du kan ställa dig i kön när som helst på året. Efter att du har anmält dig får du ett mejl med bekräftelse om du har anmält dig. Du står kvar i båtplatskön tills du får en båtplats eller ber om utträde ur kön.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Om du undrar vilken småbåtshamn du står i kö i eller vilken köplats du har kan du logga in på mina sidor och hitta det.

Avgift för att stå i kö

Det kostar 150 kronor per småbåtshamn och per år att stå i kö. Står du till exempel i kö till en av våra hamnar betalar du 150 kronor och står du i kö för två hamnar betalar du 300 kronor. Du betalar för köplatsen via faktura årligen.

Småbåtshamnar

Karlstad har sju kommunala småbåtshamnar i Karlstad och där kan du som har fyllt 18 år ställa dig i kö. Du kan jämföra de olika hamnarna och se vilken som passar dig bäst. Här kan du bland annat se storlek på båtplatser och om de har tillgång till el eller ramp.

Så många står i kö

I tabellen kan du se hur många som står i båtplatskön i respektive småbåtshamn. Det finns även en kolumn med tilldelade platser.

Båtplatskön

Hamn

Tilldelade 2021

Antal i kö
april 2023

Inre hamn

1

105

Lambergskanalen

6

99

Lambergstjärn

16

154

Mariebergshamnen

18

213

Orrholmshamnen

8

202

Pråmkanalen

3

88

Ställverkshamnen

7

47

Sommarobryggan


24

Romstadsbryggan


47

Regler för båtplatskön

Karlstads kommuns båtplatser upplåts av teknik- och fastighetsförvaltningen. Upplåtelser görs dels utan tidsbegränsning (fasta båtplatser), dels med tidsbegränsning (säsongsplatser). Säsongsplats är en plats som är upplåten som fast båtplats, men som genom förvaltningen upplåts tillfälligt och för begränsad tid. Tilldelning av båtplats sker enligt det kösystem som beskrivs nedan.

Anmälan till båtplatskön görs via e-tjänst. Du kan ställa dig i kö för en båtplats eller till en säsongsplats. När du gör anmälan ska du bland annat ange personuppgifter, kontaktuppgifter och önskemål om hamn eller hamnar. Du måste ha fyllt 18 år för att få stå i båtplatskön. Du ska ange önskad bredd på båtplatsen och uppgifter om din båt. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.

Du ansvarar för att uppgifterna i anmälan är korrekta och för att hålla uppgifterna uppdaterade vid eventuella ändringar.

Efter anmälan tilldelas du ett könummer. För att behålla din köplats behöver du betala administrationsavgiften, 150 kronor per kalenderår och hamn.

Administrationsavgift till båtplatskön är 150 kronor per kalenderår och hamn. För att behålla platsen i kön ska du betala en förnyelseavgift på 150 kronor per hamn varje år. Inbetalningskort på förnyelseavgiften skickas automatiskt till dig som står i båtplatskön i mars månad med förfallodag på 30 dagar. Vi skickar inte ut en påminnelse om du inte betalar avgiften. Om du inte betalar avgiften tas du bort ur båtplatskön. Avgiften återbetalas inte.

Du som har tilldelas båtplats tas bort från båtplatskön för den aktuella hamnen. Om du har en köplats i annan hamn påverkas den inte.

Om du tackar nej till erbjudande om tilldelning av båtplats flyttas du sist i kön för aktuell hamn. Om du inte svarar på på erbjudande om tilldelning av båtplats räknas det som att du har tackat nej till erbjudandet.

Om du först har ha tackat ja till ett erbjudande om tilldelning av båtplats och sedan väljer att inte teckna avtal för aktuell båtplats förlorar du din plats i båtplatskön. Du placeras då sist i kön för aktuell hamn.

Du som inte betalar förnyelseavgiften innan förfallodagen tas bort från båtplatskön. Du som har tagits bort ur båtplatskön behandlas vid nyregistrering som en ny sökande.

Fördelning av båtplatser görs utifrån köplats och önskad bredd på båtplatsen för aktuell hamn. Om en ledig båtplats inte motsvarar din önskade bredd på båtplats erbjuds nästa sökande i båtplatskön båtplatsen.

Vi skickar erbjudande om båtplats skickas till dig via mejl. Du ska svara på erbjudandet inom sju dagar. Om du inte svarar på erbjudandet räknas det som att du har tackat nej till erbjudandet.

Vi skickar bara erbjudande om båtplats via mejl och därför är det viktigt att din e-postadress är korrekt och aktuell i din ansökan. Det är ditt ansvar att dina uppgifter är korrekta och att de hålls uppdaterade.

De personuppgifter du lämnar i anmälan behövs för att kommunen ska hantera anmälan. Kommunen hanterar uppgifterna med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är att ett avtal ska kunna fullgöras.

Det är teknik- och fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Kommunen har kvar uppgifterna den tid som behövs för att kommunen ska kunna uppfylla sina skyldigheter. Mer information om hur kommunen hanterar uppgifterna, vilka rättigheter sökanden har och hur sökanden kontaktar kan du läsa mer om här.

Vad kostar en båtplats?

Från och med säsongen 2024 är båtplatsavgiften 2900 kronor per säsong. Det finns undantag från båtplatsavgiften, 28 båtplatser har en annan prissättning på grund av att de skiljer sig stort i storlek. 15 båtplatser har avgiften 3900 kronor per säsong och 13 båtplatser har avgiften 1900 kronor per säsong.

Ändring av person- eller båtuppgifter

Det är viktigt att du meddelar oss om du av någon anledning ändrar dina person- eller båtuppgifter. Du fyller i blanketten och postar den till oss eller skanna eller fota blanketten och skicka in den via mejl till oss.

Postadress: Karlstads kommun, Teknik-och fastighetsförvaltningen, MEFG00 Plan1, Gustaf Lovéns gata 30, 652 27 Karlstad

Mejladress: batplats@karlstad.se

Tillfällig båtplats – säsongsavtal

Den som hyr en båtplats kan välja att avstå sin båtplats tillfälligt och då kan någon annan få möjlighet att hyra den under en säsong. Båtplatsen är då tillfällig och det är en separat kö till tillfälliga säsongsplatser. Observera att du måste stå i den ordinarie båtplatskön för att få stå i säsongsplatskön.

Tillfällig plats innebär att du hyr båtplatsen under säsongen och efter det återgår platsen till ordinarie arrendator. Säsongsavtalet gäller från 1 maj till 31 oktober.

Efter varje säsong rensas kön för säsongsplatser. Ny kö för kommande år öppnas varje år första vardagen efter nyår.

Att stå i säsongskön ingår i din årliga båtköavgift och kostar inget extra. Du blir kontaktad och får information om att få hyra en säsongsplats utifrån vad som finns tillgängligt. Ditt könummer blir utifrån anmälningsdatum och klockslag. Kön påbörjas på nytt inför varje säsong, vilket innebär att kölistan rensas när säsongen är slut.

För dig som tillfälligt vill avstå båtplats

Anmälan om att avstå båtplats kan skickas in från första vardagen 2024 fram till och med 31 mars 2024. Efter 1 april 2024 kan du inte längre avstå din båtplats för säsong. Från och med säsongen 2024 kommer det kosta 500 kronor att avstå sin båtplats.

Du kan posta blanketten eller skanna eller fota av blanketten och mejla in den.

Postadress: Karlstads kommun, Teknik-och fastighetsförvaltningen, MEFG00 Plan 1, Gustaf Lovéns gata 30,652 27 Karlstad

Mejladress: batplats@karlstad.se

Säga upp din båtplats

Säg upp din båtplats via vår e-tjänst. När du har sagt upp avtalet upphör avtalet att gälla vid innevarande arrendeårets utgång och du har inte rätt till förlängning av avtalet.

Du kan posta blanketten eller skanna eller fota av blanketten och mejla in den.

Postadress: Karlstads kommun, Teknik-och fastighetsförvaltningen, MEFG00 Plan 1, Gustaf Lovéns gata 30, 652 27 Karlstad

Mejladress: batplats@karlstad.se

Frågor och svar om båtplatser

Det finns flera iläggningsramper för båt. Du kan använda dem även om du inte hyr en båtplats. På dessa platser har vi iläggningsramper:

  • Lambergskanalen
  • Lambergstjärn
  • Mariebergsviken
  • Kartberget
  • Skåre vid reningsverket

Du som är båtägare ska sortera dina hushållsavfall. Det innebär att mat och hushållsavfall ska sorteras var för sig. I våra småbåtshamnar finns sorteringsanläggningar.

Vi har låsbar grind för att öka säkerheten på våra småbåtshamnar.
Lambergstjärn, Mariebergsviken och Orrholmshamnen är småbåtshamnar som har låsbar grind. Du kan köpa nyckel på Kontaktcenter på Bibliotekshuset för 400 kronor och du betalar det när du hämtar ut nyckeln.

Obs! Detta är inte en deposition. Lämnar du nyckel i retur får du tillbaka 150 kronor (inklusive moms).

Lambergskanalen har en vägbom och nyckel ska kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Området bevakas av Securitas och årskostnaden är 275 kronor. Du får en faktura för bevakning från båthusföreningen.

Du som har en båtplats i Inre hamns småbåtshamn hämtar ut nyckel till elstolpe på Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Nyckeln kostar 400 kronor och du betalar det när du hämtar ut nyckeln. Obs! Detta är inte en deposition. Lämnar du nyckel i retur får du tillbaka 150:- inklusive moms.

Det finns inga parkeringsplatser eller uppställningsplatser för båtsläpen i anslutning till småbåtshamnarna. Tänk på att ta med dig båtsläpet hem när du har sjösatt eller tagit upp båten. Även vid båtupptagningsplatsen på Mariebergsskogens parkering måste du ta hem släpet. Det är tillåtet att parkera släpet i upp till ett dygn på gatorna i området men inte på parkeringsområdet.

Du kan sjösätta båten den 1 maj. Du behöver ta upp båten för säsongen den 31 oktober.

Nej, du får inte hyra ut din båtplats i andra hand. Om du vill avstå din båtplats för en säsong ansöker du om det. Läs mer under rubriken Tillfällig båtplats – säsongsavtal högre upp på sidan.

Här hittar du avtalsvillkoren för fast båtplats och för säsongsplats.

I e-tjänsten kan du som arrenderar en båtplats av Karlstads kommun byta båtplats med annan arrendator.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Om det är något som inte fungerar som det ska vid småbåtshamnarna kan du göra en felanmälan. Gör en felanmälan via formulär.

Du kan tömma latrinen ute vid Kanikenäset. Där kan du även fylla på med vatten.

Taggar för sidan

Båt och hamn

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

27 Maj 2024