Gräsyta med träd intill älven

Badhusparken och pråmkanalens alléer

Med en vacker utsikt över Sveriges längsta stenbro är badhusparken, och pråmkanalens alléer, Karlstads äldsta parkområde. Pråmkanalen bjuder på ett mysigt promenadstråk och sommartid är området populärt för picknick och solbad.

Fakta om parken

Innehåll

Bänkar

Parkering

Storlek

Liten park

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Intresserad av

Närhet till café

Bra plats för picknickfilt

Tillgänglighetsanpassat

Närhet till vatten

Promenadstråk vid kanalen

Badhusparken och pråmkanalens alléer räknas som Karlstads äldsta parkområde. Pråmkanalens alléer bjuder svalka från de grova träden av lönn, lind, alm och kastanj på promenaden från Badhusparken och söderut förbi slussen i Haga. Vid Badhusparken finns också några värdefulla pilar, som utgör livsmiljö för flera sällsynta eller hotade insektsarter. Kanalpartiets två broar är under sommartid prydd av broräckeslådor fyllda med vackra blommor.

Alléerna användes som tak

När pråmkanalen invigdes år 1838 planterades alléer i dubbla rader. Alléerna var även på den tiden ett mycket omtyckt promenadstråk. Efter den stora branden som ödelade stora delar av Karlstad sommaren 1865, tog många av de hemlösa människorna sin tillflykt till alléerna som fick fungera som ett primitivt tak över huvudet. En del av alléernas ursprungliga träd av skogslönn och skogsalm finns kvar i alléerna idag, men eftersom träden har varit i dåligt skick så har en del bytts ut.

Hitta hit

Badhusparken ligger intill Klarälven, bredvid Karlstad Congress Culture Centre (KCCC). Pråmkanalens alléer följer Pråmkanalen söderut från Badhusparken.

Karta

Du kanske också är intresserad av

Blomsterplanteringar och stenläggning i en park

Malmtorget

Malmtorget i Klara var en gång i tiden en plats för första majdemonstrationer, marknader och militära parader. Idag är det en liten park där du kan ta en paus vid någon av de inbyggda sittplatserna längs med den halvcirkelformade muren. Ur en stor urna i parkens mitt strömmar det ut ett fontänlikt flöde av vackra blommor under sommartid.

Parker och grönområden

Stora schackpjäser uppställda i en park

Frödingsparken

Frödingsparken är en park i Karlstads innerstad där det finns storvuxna träd, en fin liten staty och citat från Gustaf Frödings dikter på ljusklot. Här växer träd av lind, alm, ek, silverlönn, prydnadskörsbär och rödlönn. Fåglar som bland annat ringduva och björktrast häckar i området.

Parker och grönområden

Sittplatser i Residensparken.

Residenstorget

Residenstorget är en populär mötesplats i centrala Karlstad. Här kan du slå dig ner för att ta en fika och se ut över Klarälvens glittrande vatten.

Parker och grönområden

Taggar för sidan

Parker och grönområden

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

15 Juli 2024