Staty av kvinna bakifrån på stor gräsyta.

Wennbergsparken

Den här parken har en båt- och strandinfluerad lekplats och många öppna gräsytor som ger möjlighet till lek, gruppaktiviteter och spontansport. Här har du även en vacker utsikt över Mariebergsviken.

Fakta om parken

Innehåll

Bänkar

Fontän

Lekplats

Storlek

Stor park

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Intresserad av

Bra plats för picknickfilt

Tillgänglighetsanpassat

Närhet till vatten

Wennbergsparken ska byggas om 2024-2025

Under de senaste åren har parken påverkats av två stora markarbeten; anläggande av dagvattenledning och bygget av Vikenförbindelsen. Nu är det är dags att låta Wennbergsparken bara vara en park igen och som helhet få ett lyft. Vi har samlat all information om byggprojektet på en egen webbsida.

Plats för en paus

Wennbergsparkens norra del har en mer klassisk utformning med sittplatser som ger möjligheter till vila och reflektion. I parken finns olika trädsorter: oxel, bok, skogslönn och tårbjörk.

Parkens historia

Wennbergsparken började byggas 1934 då fabrikör Simon Wennberg donerade pengar för att plantera träd i området till Karlstads 350-årsjubileum. Simon skänkte pengar vid tre tillfällen, den andra donationen gjordes ett år senare för att bygga plaskdammen i parkens norra del. Den sista donationen gjordes för att köpa in konstverket Dimman av Gustav Lindberg. Sedan 30-talet har parken genomgått en del förändringar men en stor del av grunden finns kvar än idag.

Hitta hit

Wennbergsparken ligger i stadsdelen Viken, söder om järnvägsstationen, nära Mariebergsviken.

Karta

Du kanske också är intresserad av

Sommarblommor i museiparken 2015

Museiparken

Museiparken ligger centralt i Karlstad. Området är populärt för picknick, kulturvandringar, evenemang och lek. Här finns skulpturer, en lekplats, spegeldamm, stora gräsytor och vackra blomplanteringar.

Parker och grönområden

Lusthus och lekplats i Våxnäsparken

Våxnäsparken

Det mest kännetecknade för den här parken är de storvuxna träden, och en vacker allé av vitoxel. Här finns det granna träd av olika slag, samt perenn- och blomsterplanteringar. Här häckar fåglar som stare, nötväcka, bofink och björktrast.

Parker och grönområden

Blomsterplanteringar och stenläggning i en park

Malmtorget

Malmtorget i Klara var en gång i tiden en plats för första majdemonstrationer, marknader och militära parader. Idag är det en liten park där du kan ta en paus vid någon av de inbyggda sittplatserna längs med den halvcirkelformade muren. Ur en stor urna i parkens mitt strömmar det ut ett fontänlikt flöde av vackra blommor under sommartid.

Parker och grönområden

Taggar för sidan

Parker och grönområden

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

25 Juni 2024