Kommunens tomtkö

Det första du måste göra om du är intresserad av att köpa en tomt av kommunen är att gå med i kommunens tomtkö. När du gått med där blir du informerad när nya tomter släpps och har möjlighet att reservera en tomt.

Avgifter

Startavgiften för att gå med i tomtkön är 1 000 kronor. Därefter kostar det 300 kronor per kalenderår.

Innan du gör din anmälan

Läs igenom informationen på den här sidan innan du gör din anmälan. Det finns några regler som är särskilt bra att känna till när du söker tomt.

  • Din anmälan till tomtkön personlig och får bara överlåtas till make/maka, registrerad partner eller sambo.
  • Betalar du inte din årsavgift i tid så förlorar du din plats i kön. Observera att vi inte skickar ut någon faktura. Du gör din betalning på "min sida".
  • När du köpt tomten måste du byggt klart huset inom två år.
  • Kommunen har rätt att gå i från turordningen i kön om det finns medicinska, näringspolitiska eller andra skäl.

Ställ dig i tomtkön

Du ställer dig i kö via kommunens e-tjänst och betalar avgiften på 1000 kronor samtidigt. Om du inte betalar avgiften så kommer du inte placeras i kön. Du måste ha ett bank-id för att kunna ställa dig i kö.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Du som står i tomtkön kan se din plats i kön och kommer kunna göra dina årsbetalningar via min sida. Du kan logga in på din sida via länken nedan och kontrollera din uppgifter.

Du kan läsa mer i frågor och svar längst ner på denna sida.

Byta/ändra kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig annars kommer du inte kunna få information om årsbetalning och information om när vi släpper nya tomter. Det är bara huvudsökande som kan ändra kontaktuppgifterna, inte medsökande.

Regler för kommunens tomtkö

Vad är en tomt?

Med tomt avses obebyggd fastighet.

Åldersgräns

Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bo på tomten äger rätt att anmäla sig till kommunens småhustomtkö. Undantag från denna åldersgräns kan medges om särskilda skäl anses föreligga och då med vårdnadshavarens medgivande.

Anmälan till tomtkö

Din anmälan till kommunen ska innehålla sökandes namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, namn på eventuell medsökande samt aktuell mejladress. Det är sökandes ansvar att se till att teknik- och fastighetsförvaltningen har aktuella uppgifter om den sökande vad gäller till exempel mejladress där den huvudsakliga kommunikationen sker.

Avgift

När du har gjort din anmälan och betalt anmälningsavgiften så kan du se din plats i kön på min sida. Årsavgiften måste vara betald innan 1:e februari varje år, annars förlorar du din plats. Vi skickar inte ut någon faktura utan du kommer få ett mail via e-tjänsten när det är dags att betala. Det går inte att betala i förskott. I början av 2024 görs en uppdatering av e-tjänsten vilket innebär att du får längre tid på dig att betala. Du kommer få ett mejl under februari med information om årsbetalning. Det är först när du fått mejlet som du kan betala årsavgiften.

Din plats i tomtkön

När du har gjort din anmälan och betalt anmälningsavgiften så kan du se din plats i kön på min sida. Årsavgiften måste vara betald innan 1:e februari varje år, annars förlorar du din plats. Vi skickar inte ut någon faktura utan du kommer få ett mail via e-tjänsten när det är dags att betala. Det går inte att betala i förskott.

Erbjudande av tomt

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska, så snart ett nytt markområde är klart att presenteras, erbjuda detta till småhustomtkön med möjlighet för sökande att göra en intresseanmälan/reservation på viss tomt inom området. Om flera reserverar sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

Överlåtelse av plats i tomtkön

Placering i småhustomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo.
Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast skicka in en (1) ansökan. Vid äktenskapsskillnad, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får sökande överlåta sin plats i småhustomtkön till medsökande genom att lämna in en skriftlig överlåtelse av platsen till teknik- och fastighetsförvaltning.

Ny registrering i tomtkön

Har du köpt en tomt av kommunen så får du inte ställa dig i kö igen förrän tidigast fem (5) år från förvärvsdagen, köpebrevsdagen. Om du kringgår regeln och lyckas förvärva en ny tomt så har kommunen rätt att kräva dig på vite på som mest tomtens värde.
Den ovan fastställda femårsperioden får inte kringgås genom att person som är make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande.

Frågor och svar digital tomtkö

Du loggar in med hjälp av bank-id.

Du kan också gå in på länken här under och tryck på "Min sida" längst upp till höger intill meny.

Du som är huvudsökande kan enkelt ändra dina kontaktuppgifter själv via den här e-tjänsten. Det går inte inte att ändra kontaktuppgifter på medsökande.

Du mejlar oss på tomtko@karlstad.se så avslutar vi din plats.

Årsavgiften på 300 kronor betalar du via kort eller swish på ”Min sida”.

Betalningen görs för innevarande år, vilket innebär att du i januari kommer kunna betala avgiften för innevarande år. Du och din medsökande kommer få ett mejl från e-tjänsten där det står att du ska betala innan 1 februari. I början av 2024 görs en uppdatering av e-tjänsten vilket innebär att du får längre tid på dig att betala. Du kommer få ett mejl under februari med information om årsbetalning. Det är först när du fått mejlet som du kan betala årsavgiften. Du som huvudsökande loggar då in på ”Min sida” och gör betalningen därifrån. Om du inte betalar årsavgiften så förlorar du din plats i kön. Det är bara huvudsökande som kan göra betalningen, inte medsökande.

Taggar för sidan

Tomter

Sidan uppdaterad: 2023-12-21

19 Juni 2024