Förhandsbesked

Du ska ansöka om förhandsbesked när du vill bygga nytt eller stycka av mark utanför detaljplanerat område.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vad innebär ett förhandsbesked?

Vi bedömer om platsen du vill bygga på är lämplig för det du tänkt bygga.

När du skickat in en ansökan om förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på platsen du valt. Det beror på hur landskapet ser ut och om det till exempel är möjligt att ordna vatten och avlopp.

Vad behövs för att ansöka?

När du ska ansöka om förhandsbesked fyller du i en blankett där du beskriver vad du vill bygga och om det är en eller flera tomter som ska styckas av. Du ska också skicka med kartor där du markerar var du vill bygga.

Kartor att skicka med ansökan

 • Översiktskarta i lämplig skala. Exempelvis 1:2000, 1:5000 eller 1:10000.

 • Skalenlig situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som redovisar:
  • väderstreck
  • fastighetsgränser och intilliggande byggnader
  • föreslagna gränser för den nya tomten/de nya tomterna eller den tänkta avstyckningen
  • placering av ny byggnad/nya byggnader
  • tänkt in- och utfart samt anslutning till befintlig väg
  • tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning.

 • Dricksvattenredovisning. Ett dokument som visar att det finns tillgång till tjänligt dricksvatten på, eller i närheten av, fastigheten. Detta kan göras genom till exempel provborrning.

 • Redovisning av verksamheter i närområdet som kan ha en stor påverkan i omgivningen. Det kan vara till exempel djurhållning, vindkraftverk, grustäkt eller liknande.

Använd gärna kommunens webbkarta för att se fastighetsgränser.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om förhandsbesked i vår e-tjänst. När du använder dig av e-tjänsten kan du enkelt följa ditt ärende och du kan lättare ha kontakt med din handläggare vilket kan göra handläggningstiden kortare.

Om du inte kan använda e-tjänsten så ska du kontakta Kontaktcenter för att få en pappersblankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Handläggningstid

Det tar 10 veckor att få ett förhandsbesked.

Hur länge gäller förhandsbeskedet?

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. Går det längre tid så måste du ansöka om förhandsbesked igen.

Vad kostar förhandsbesked?

Avgiften baseras på en grundavgift som kommunen bestämt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024