Hållbart byggande för privatpersoner

Här kan du som privatperson läsa om våra tips för hållbart byggande. Det handlar om vad du kan göra för din boendemiljö, kvarteret, staden och för miljön.

Tips för hållbart byggande

 • Gräs och grus istället för sten och asfalt på tomten.
 • Snålspolande kranar.
 • Återvinning av dagvatten för att vattna.

Mer om hur du kan spara vatten

Mer om hur du kan ta hand om dagvatten

 • Vattenburet system (enkelt att byta uppvärmningskälla i framtiden.)
 • Solceller.
 • Bygg inte fler kvadratmeter än du verkligen behöver.

Energi- och klimatrådgivning från Karlstads kommun

 • Solskydd, exempelvis markiser (för att inte behöva använda AC).
 • Tänk på vilka väderstreck som stora fönster och glaspartier placeras åt.
 • Plantera träd som ger naturliga skugga. Det bidrar till den biologiska
  mångfalden och binder koldioxid.

 • Köpa begagnade byggmaterial (minska koldioxidutsläppen).
 • Bygga så att det är lätt att återvinna vid rivning/ombyggnation.

Sola byggåterbruk tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror och annat för inom- och utomhusmiljö.

Mer om Sola byggåterbruk

Placera cykelparkering på ett sätt så att det underlättar för dig att välja
cykel framför bil. De ska vara lätt att välja rätt. Att cykla i stället för att
åka bil är en mycket bra klimatåtgärd.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2024-07-17

21 Juli 2024