Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sola byggåterbruk

Karlstads kommun driver ett byggåterbruk, Sola byggåterbruk, som ligger på gamla flygfältet i Karlstad. Under sommaren 2024 flyttar byggåterbruket till nya, större, lokaler på Östanvindsgatan 14 på Örsholmen.

Sola byggåterbruk är en del av Karlstads kommuns arbete med att uppmuntra till att återanvända istället för att slänga. Butiken tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror och annat för inomhus och utomhusmiljö.

Byggåterbruket har funnits i kommunens regi sedan 2020, och antalet besökare har ökat med åren. Verksamhetens grundpelare är de tre hållbarhetsperspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Byggåterbruket erbjuder arbetsträning för individer som vill närma sig den reguljära arbetsmarknaden genom ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Nya lokaler från 21 augusti 2024

Byggåterbruket ska utökas med ett internt möbelåterbruk och utökat utbud på byggåterbrukssidan och ska därför flytta till nya större lokaler på Östanvindsgatan 14 på Örsholmen. I den nya lokalen kommer byggåterbruket att erbjuda ett utökat utbud, förbättrade öppettider och bättre tillgänglighet. Inför nyöppningen ska utbudet katalogiseras och läggas ut på återbrukets webbplats.

Sommarstängt

Flytten till nya lokalerna sker under sommaren och butiken håller därför stängt mellan 20 juni till 20 augusti.

Öppettider

Butiken är öppen tisdag-fredag kl. 10-16.

Kontakt

Telefon: 070-551 04 42. Telefontider är måndag-fredag 8-16.30.

Vägbeskrivning

Sväng in från Rosenborgsgatan och kör mot Sommarro Golfklubb (gamla flygplatsterminalen), följ vägen till höger. Passera intresseskolan och fortsätt på en mindre väg (norrut) tills du kommer in på gamla flygplatsområdet. Vi finns i den första hangarbyggnaden till höger. Gps-adress för att nå golfklubben är Flygfältsvägen 7.

 

Sidan uppdaterad: 2024-05-28

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida