Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Haldor

Haldor Education är ett digitalt verktyg där du som vårdnadshavare kan vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling samt ta del av aktuella nyheter från förskolan och skolan. Du kan logga in via en app eller i en webbläsare.

Elevsajten

På Elevsajten har vi samlat information, instruktioner och guider kring programvaror och digitala verktyg i grundskolan. Här finns också tips på program du kan ladda ner och använda på din egen dator.

Digitala samtycken

Karlstads kommun använder den digitala tjänsten IST Formulär. Där kan du som vårdnadshavare enkelt signera samtycken och bekräfta att du har tagit del av olika typer av information från förskolan och skolan.

Min Sida - barnomsorg

På Min sida hanterar du ditt barns placering i förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem. I tjänsten kan du bland annat lämna schema, ändra inkomst och säga upp platsen.

Nuddis

Nuddis är ett digitalt närvarosystem som används på vissa förskolor och fritidshem. I Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in planerad närvarotid, planerad ledighet och anmäla frånvaro. Du kan även lämna meddelanden till avdelningen.

Taggar för sidan

Anpassad grundskola
Förskola
Grundskola
Kvalitetsarbete

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

3 Oktober 2023