Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Nytt system för förskola, grundskola och fritidshem 8 april

Efter påsklovet 2024 går vi över till ett nytt system för barn- och elevadministration som heter Edlevo. Edlevo ersätter bland annat IST Formulär, Nuddis, Min Sida-barnomsorg, ansökan till förskola/fritidshem och vissa pappersblanketter.

Övergången innebär en del förändringar och ett nytt system för att bland annat:

  • ansöka och säga upp plats i förskola och fritidshem
  • registrera schema och lämna inkomstredovisning i förskola och fritidshem
  • frånvaroanmäla barn och elever (digitalt via app/webb för alla)
  • ansöka om ledighet i grundskolan (digitalt via app/webb)
  • lämna samtycken och kontaktuppgifter

Läs mer om Edlevo och vilka tjänster som påverkas

Haldor

Haldor Education är ett digitalt verktyg där du som vårdnadshavare kan vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling samt ta del av aktuella nyheter från förskolan och skolan. Du kan logga in via en app eller i en webbläsare.

Elevsajten

På Elevsajten har vi samlat information, instruktioner och guider kring programvaror och digitala verktyg i grundskolan. Här finns också tips på program du kan ladda ner och använda på din egen dator.

Digitala samtycken

Du som vårdnadshavare behöver varje läsår lämna samtycke till publicering av bild, film och ljud och namn för ditt barn samt bekräfta att du tagit del av olika typer av regler och information från skolan och förskolan.

Edlevo - nytt system för förskola, grundskola och fritidshem

Den 8 april 2024 gick vi över till ett nytt system för förskola, grundskola och fritidshem som heter Edlevo.

Taggar för sidan

Anpassad grundskola
Förskola
Grundskola
Kvalitetsarbete

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

22 Juni 2024