Val av skola

Här hittar du information om att välja skola, byta skola och hur du gör om du är nyinflyttad i Karlstad.

Grundskolor i Karlstad

I Karlstad finns 26 kommunala och 5 fristående grundskolor.

Ansökan om plats i grundskola

Ansökan och byte till grundskolan görs i en digital tjänst som heter MittSkolval. Du loggar in med e-legitimation och önskar den skola du vill att ditt barn ska gå på. Är ni två vårdnadshavare måste båda godkänna valet eller bytet för att det ska vara giltigt.

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsten? Ring Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Skolval till nästa läsår

I början av varje år genomförs ett skolval till förskoleklass och årskurs 7. Elever på vissa skolor behöver också välja inför årskurs 4.

Du som gör ett aktivt skolval har företräde till platserna framför de som inte gör något val. För att kunna påverka vilken skola ditt barn får plats på är det därför viktigt att du aktivt väljer den skola där du önskar att ditt barn ska gå. 

Du som ska välja får hem mer information i god tid innan valet öppnar.

Skolvalet till läsåret 2024/2025 var öppet 24 januari - 13 februari.

Flytta till Karlstad

Ska du flytta till Karlstad och vill ha plats i en kommunal grundskola under pågående termin ansöker du om plats i e-tjänsten. Du kan ansöka tidigast tre månader innan önskat datum för skolstart.

Du behöver ange barnets kommande folkbokföringsadress och styrka det med ett hyres- eller köpekontrakt för att vi ska veta vilken som är barnets garantiskola.

Ditt barn är garanterad en plats på sin garantiskola utifrån den adress ni kommer bli folkbokförda på.

Flytta från Karlstad

Ska du flytta från Karlstad kommun talar du om det för ditt barns skola. Kom också ihåg att ändra folkbokföringsadress hos Skatteverket och att säga upp eventuell fritidshemsplats.

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun och du önskar att barnet ska gå i kommunal skola i Karlstad ansöker du om plats i e-tjänsten.

Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Vill du söka till en fristående skola gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola.

Så fördelas platserna

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Alla barn som är folkbokförda inom ett område hör till en kommunal grundskola i det området, en så kallad garantiskola. Vill du att ditt barn ska gå på garantiskolan måste du aktivt välja den för att vara garanterad en plats.

Om en skola har fler sökande än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats.

Tidigare eller senare skolstart

Under vissa förutsättningar kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett.

Ett barn kan få börja i förskoleklass redan höstterminen kalenderåret det fyller fem år om barnets vårdnadshavare önskar det. Det är ingen rättighet att börja tidigare utan beslutet måste grundas i vad om är bäst för barnet. Det behöver därför ske ett samråd mellan vårdnadshavare, rektor för förskolan och rektor på den skola där du önskar att barnet ska börja.

Det är rektor på barnets garantiskola som beslutar om barnet har rätt att börja ett år tidigare i förskoleklass. Om beslutet beviljas kan skolplacering prövas utifrån de önskemål som vårdnadshavare lämnat.

Ta kontakt med rektor för mer information.

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten skjuts då upp och startar höstterminen det år barnet fyller sju år.

Barnet går kvar i förskolan ett år till och därefter kan du önska förskoleklass eller årskurs 1 i grundskolan eller anpassade grundskolan.

Skolplikten kan skjutas upp om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom.

Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn.

Ansökan

Du ansöker om uppskjuten skolplikt i e-tjänsten Ansökan om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska du ange de särskilda skälen och styrka dem med exempelvis intyg eller annan dokumentation.

Skolplikten inträder normalt höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och barnet ska då börja i förskoleklass. Därefter ska barnet fortsätta i grundskola eller anpassad grundskola. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i grundskola eller anpassad grundskola utan att först ha gått i förskoleklass.

Om du vill att ditt barn ska börja direkt i årskurs 1 i grundskolan önskar du skola till förskoleklass i det ordinarie skolvalet. Det är sedan rektor på den skola barnet placerats på som fattar beslut.

När det gäller anpassad grundskola ska beslutet fattas av barnets hemkommun. I Karlstads kommun sköts detta av Centrala elevhälsan.

Läs mer om mottagande i anpassad grundskola.

Nyanlända elever

I Karlstads kommun finns en mottagningsenhet för elever som är nya i svensk grundskola. På mottagningsenheten arbetar lärare med att förbereda inför elevernas skolstart på någon av kommunens skolor.

En nyanländ elev har varit bosatt utomlands och bor nu i Sverige. Eleven börjar svensk skola senare än höstterminens start i årskurs 1. Efter fyra år i Sverige räknas eleven inte längre som nyanländ.

På mottagningsenheten hålls ett informationssamtal med vårdnadshavare och elev där elevens språk, skolbakgrund, erfarenheter och intressen kartläggs. Därefter kartläggs elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Kartläggningarna ligger sedan till grund för planering av elevens fortsatta skolgång.

Ansökan

Vänd dig till Kontaktcenter för att ansöka om skola för en nyanländ elev.

Har du frågor eller funderingar inför en framtida skolstart i Karlstad är du välkommen att ta kontakt med oss på mottagningsenheten.

Mottagningsenheten

nyanlandagrundskola@karlstad.se

Byta skola

Önskar du byta till en annan kommunal skola för ditt barn ansöker du om byte i e-tjänsten. Du får svar på din ansökan cirka 2-3 veckor innan önskat skolstartsdatum.

Valet av skola kan påverka skolskjutsen

Väljer du en annan skola än ditt barns garantiskola har du inte rätt till skolskjuts ifall det innebär extra kostnader för kommunen.

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-04-16

18 Juni 2024