Brottsförebyggande och trygghet

Trygghet och säkerhet är viktigt för vår livskvalitet. Därför prioriterar Karlstads kommun det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Omsorg och hjälp

Karlstads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Mer information om omsorg, stöd och hjälp

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det görs genom att förebygga och hantera olyckor och kriser. Huvudstationen finns i Karlstad och är bemannad dygnet runt. 

Läs mer om Räddningstjänsten Karlstadsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetscenter

Du som bor och vistas i Karlstads kommun är välkommen att vända dig till Trygghetscenter på Drottninggatan 30 i centrala Karlstad. Där finns representanter från räddningstjänsten, kommunen, polisen och Brottsofferjouren Värmland samlade. Trygghetscenter ska göra det lätt för dig att få kontakt i frågor som rör just trygghet och säkerhet.

Läs mer om Trygghetscenter

Ungdomar för trygghet

Ungdomar för trygghet är en grupp ungdomar mellan 18–23 år som är anställda av Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Deras uppgift är att bidra till trygga miljöer för barn och ungdomar i skolan, i olika bostadsområden och på stan.

Läs mer om ungdomar för trygghet

Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser

Grundskolorna arbetar med att förebygga och hantera hot, våld, social oro, skadegörelse och skolbränder. Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser är en stödresurs för grundskolorna i det arbetet. Syftet är att skapa en trygg skolmiljö och bidra till barns och ungdomars hälsa och välmående.

Läs mer om gruppen på räddningstjänstens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisens medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun

Medborgarlöften är ett sätt att komma närmare kommuninvånarna. Det handlar om att lyssna på de som bor och verkar i ett område. Vad upplever de som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra? På det viset ringar polisen och kommunen in vilka problemområden som ska prioriteras. I Karlstads kommun fokuserar medborgarlöftet just nu på arbete med narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Här hittar du mer information om polisens medborgarlöfte

Huskurage

Karlstads Bostads AB (KBAB) har tagit ställning mot våld i hemmet genom att anta konceptet Huskurage. Huskurage tydliggör hur du som boende kan agera. Det handlar om enkla åtgärder som hjälper till att förebygga och stoppa våldet, inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

Läs mer om huskurage på KBAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Purple flag – trygghetscertifiering av Karlstads centrum

Karlstads centrum är certifierat enligt Purple flag. Det är ett bevis på att vi har ett tryggt och säkert centrum. Ett centrum med brett utbud för gammal som ung, under kvällar och nätter.

Certifieringen handlar mycket om olika aktörers åtgärder för att ge en attraktiv upplevelse av vårt centrum. Målet är att skapa en jämställd, trygg och säker, ekonomiskt hållbar och attraktiv stad.

Taggar för sidan

Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

18 Juni 2024