Behandling och lagring av avfall

Avfall ska förvaras på ett säkert sätt. Behandling och lagring av avfall ska anmälas..

Behandling av avfall behöver anmälas

Om du vill behandla avfall (på annat sätt än endast lagring innan annat omhändertagande), måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Lagring av avfall behöver anmälas

Om du vill lagra avfall eller farligt avfall som en del av att samla in det, måste du anmäla det till oss på miljöförvaltningen. Här avses inte deponering.

Avfallet ska förvaras på ett säkert sätt

Avfall ska förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte riskerar att förorena marken eller vattnet. Det får inte riskera rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. För övrigt gäller samma regler som för kemikalieförvaring.

Emballage som innehåller avfall ska märkas med respektive avfallsslag.

Farligt avfall får inte blandas med något annat slags farligt avfall, eller med något annat slags avfall. Om olika avfall ändå har blandats ska de olika avfallstyperna separeras från varandra. Detta gäller om det behövs ur miljösynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Farligt avfall ska antecknas och rapporteras

Som verksamhetsutövare behöver du anteckna det farliga avfallet som transporteras bort från din verksamhet. Detta ska även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

19 Juni 2024