Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Transport av avfall

Om du transporterar avfall kan du behöva anmäla eller söka tillstånd.

Kontrollera avfallstransportörer

Länsstyrelserna har en tjänst där du hittar företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Transportörer av icke-farligt avfall kan behöva tillstånd

Om du transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år, behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Transportörer av farligt avfall behöver anmälas eller ha tillstånd

Som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att din transportör av farligt avfall har tillstånd att transportera farligt avfall som skapats i din verksamhet.

Transportera eget farligt avfall

Om du som är verksamhetsutövare vill transportera ditt eget farliga avfall behöver du anmäla det eller ansöka om tillstånd. Se Transport och hantering av avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Länsstyrelsen.

Det finns undantag

Vissa typer av avfall är undantagna från tillståndsplikten, andra typer behöver du alltid ansöka om tillstånd för att få transportera. Länsstyrelsen beskriver undantagen på Transport och hantering av avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bostadsrättsföreningar behöver inte ansöka om tillstånd

En bostadsrättsförening som ordnar en insamlingsmöjlighet för privatpersoners farliga avfall får själv transportera avfallet utan vare sig anmälan eller tillstånd. Detta är möjligt eftersom det inte rör sig om en yrkesmässig verksamhet.

Transportdokument krävs för farligt avfall

Ett så kallat transportdokument ska upprättas för varje transport av farligt avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • avsändare
  • mottagare
  • transportör
  • avfallsslag
  • avfallsmängd
  • organisationsnummer
  • kommunkod
  • hämtningsdatum.

Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren. Mottagaren ska skicka en bekräftelse på mottagandet till avsändaren. Det är avsändarens skyldighet att se till att ett transportdokument upprättas för varje transport. Det farliga avfallet bör transporteras bort minst en gång per år.

Rapportering av farligt avfall

Farligt avfall ska rapporteras in till Naturvårdsverket inom två arbetsdagar från att det transporteras från din verksamhet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida