Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Eldning av avfall

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som du gör dig av med eller är skyldig att göra dig av med räknas som avfall. Avfall får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller ofarligt.

Trädgårdsavfall kan eldas, men ta hänsyn till grannarna

Mindre mängder trädgårdsavfall får eldas om röken inte stör omgivningen. När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar – elda inte fuktigt trädgårdsavfall och elda när det blåser åt rätt håll. Bästa sättet att ta hand om sitt trädgårdsavfall är i första hand att kompostera sitt trädgårdsavfall eller ta det till återvinningscentralen där de tar hand om trädgårdsavfallet på ett hållbart sätt. Du kan också beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall av Karlstads Energi om du gör en beställning av kärl för trädgårdsavfall.

Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda.

Eldning av invasiva arter

Förbränning av invasiva främmande arter, som blomsterlupin, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, parkslide och jätteloka, kan vara svårt eftersom du måste se till att samtliga växtdelar och frön förbränns. Lägg inte på för stora mängder åt gången på elden och se till så att allt brinner upp. Var noga med att inte sprida askan vidare.

Eldningsförbud och säkerhet

Vissa tider under året är det eldningsförbud - kontrollera det med Räddningstjänsten. På deras webbplats får du också tips och råd om säkerhet vid eldning.

Valborgsbrasor får bara innehålla trädgårdsavfall

I Karlstads kommun är det fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall. Vilket också gäller för majbrasor/valborgsmässoeldar. Tänk på att för valborgsbrasan gäller samma regler som för övrig eldning. Brasan får endast innehålla kvistar, ris, grenar och liknande trädgårdsavfall. Byggavfall och övrigt avfall ska lämnas till en av kommunens återvinningscentraler.

Om du ska anordna en majbrasa som är öppen för allmänheten kan det eventuell behövas ett polistillstånd om det anses vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Detta ansöker du om hos polisen.


Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida