Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Separat insamling av bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från verksamheter och hushåll.

Kravet innebär att bioavfall antingen ska separeras och materialåtervinnas vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Att använda en matavfallskvarn och låta matavfallet blandas med övrigt avloppsvatten är inte ett godkänt alternativ.

Kravet innebär att den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall:

  1. Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns som finns på EU:s förteckning. Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1.
  3. Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. I detta ingår ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, men inte annat flytande bioavfall.

Vad räknas som bioavfall?

  1. Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall,
  2. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och
  3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i punkt 2.

Bioavfall är alltså ett mer omfattande begrepp än matavfall och inkluderar både livsmedels- eller köksavfall (som tidigare kallades matavfall) och trädgårds- eller parkavfall.

Ansöka dispens

Det finns möjlighet att ansöka om dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida