Förpackningsavfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar när det gäller förpackningsavfall.

Nya krav från januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 ska förpackningar som innehåller avfall skiljas från sitt innehåll. Kravet införs för att öka materialåtervinning för både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

En förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Ett innehåll som är svårt att avlägsna kan behöva skrapas ur från förpackningen.

Förpackningar med farligt avfall eller läkemedelsavfall

Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall eller läkemedelsavfall ska inte skiljas från förpackningen. Läs mer om farligt avfall.

Två alternativ att uppnå kraven

En verksamhet som är producent av avfallet (förpackning med innehåll) kan ha två val:

 1. Att själv, på plats där avfallet uppstår, separera innehållet från förpackningen och se till att det transporteras iväg separerade.
 2. Att avtala med en behandlingsanläggning att avfallet först där ska separeras (givet att en sådan anläggning kan och tillåter detta). Om din verksamhet ansöker om dispensen så behöver ni se till att avfallet får/kan separeras på behandlingsanläggningen.

Insamling av förpackningar

NPA har tagit över ansvaret från FTI som avvecklas under år 2024. Det är inte tillåtet för verksamheter att lämna avfall på återvinningsstationerna avsedda för hushållens avfall.

Verksamheter kan anlita valfri transportör för borttransport av förpackningsavfall. Ni behöver kontrollera att transportören har tillstånd att transportera avfall hos länsstyrelsen.

Företagare kan även kostnadsfritt lämna förpackningar på en av NPA:s mottagningsplatser.

Ansöka om dispens

Om du inte har möjlighet att skilja förpackningarna från innehållet kan du ansöka om dispens från detta i vår e-tjänst.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Att tänka på

Förpackningsavfall ska skiljas från innehållet och sorteras utifrån följande:

 • papper och kartong,
 • plast,
 • metall,
 • färgat glas,
 • ofärgat glas,
 • plastflaskor och metallburkar som ska pantas
 • trä, och
 • övrigt förpackningsmaterial.

Livsmedelsavfallet ska sorteras separat. När det gäller flytande livsmedelsavfall ska ätliga oljor skiljas ut från förpackningarna, men övrigt flytande livsmedelsavfall som exempelvis kaffe, te, mjölk eller juice behöver inte skiljas ut.

Från och med den 1 januari 2024 ska du som driver ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar och där gästen kan äta eller dricka på plats se till att gästen kan sortera sitt förpackningsavfall. Det gäller endast sådant förpackningsavfall som har uppstått på platsen.

Att tänka på

 • Förpackningarna ska sorteras ut i separata material; kartong för sig och plast för sig osv.
 • Även om dina gäster sorterar sitt avfall fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är korrekt sorterat.
 • Kunderna på serveringsställen ska kunna källsortera avfallet enligt:
  - papper och kartong,
  - plast,
  - metall,
  - färgat glas,
  - ofärgat glas,
  - plastflaskor och metallburkar som ska pantas
  - trä, och
  - övrigt förpackningsmaterial.
 • Kravet gäller inte om du enbart erbjuder take away eller om det inte finns några sittplatser på serveringsstället, till exempel om du har en food truck, kaffevagn eller ett liknande mobilt serveringsställe.

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya regler för krav på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor för dig som är livsmedelsföretagare. Läs mer om det på sidan för livsmedelsföretag.

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall.

Taggar för sidan

Avfall och återvinning

Sidan uppdaterad: 2024-07-19

23 Juli 2024