Miljöfarlig verksamhet

Du som är verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla dig till. Men det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Därför har vi samlat det som är mest grundläggande för dig att känna till.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Till din hjälp behöver du ha en egenkontroll med rutiner för hur du planerar och kontrollerar din verksamhet för att motverka att det sker utsläpp eller olyckor.

Tillstånd eller anmälan?

För att få starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du gör anmälan till miljöförvaltningen och söker tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök tillstånd hos Länsstyrelsen

Gör anmälan till Miljöförvaltningen

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vår ambition är att anmälningsärendet ska vara behandlat inom sex veckor från det att anmälan är komplett.

När du fått ditt beslutet är det möjligt att överklaga det om du vill. Du har tre veckor på dig att överklaga från den dag då du fick del av beslutet. Information om hur du överklagar bifogas med beslutet.

Vattenskyddsområden

Bedriver du verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva ett tillstånd eller en anmälan till miljöförvaltningen. Några exempel är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och skogsavverkning. Läs mer om vattenskyddsområden och vilka krav som gäller i vilka områden.

Miljörapportering

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, ska du senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport.

Information om miljörapportering

Lagar och regler

Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och människors hälsa. Samma regler och lagar gäller för alla, privata företag som kommunala verksamheter.

Naturvårdsverkets informerar om miljöbalken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller några specifika branscher (bilvård, karossverksamhet, lantbruk och hästhållning, tandvård, täktverksamhet, vindkraft).

Tillsyn och avgiftstaxor

Vi på miljöförvaltningen är den lokala myndighet som kontrollerar att miljölagstiftningen, tillståndsbeslut och villkor följs. Enligt miljöbalken får vi ta ut en avgift för prövningar och den tillsyn som vi gör.

Avgifter för anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

Utsläpp till luft och vatten

Har du en verksamhet med utsläpp till luft eller vatten kan någon slags rening behövas. För att vår luft och våra vattendrag ska må bra behöver utsläppen begränsas.

Ta reda på mer om

Lagring av avfall eller farligt avfall

Om du samlar in och lagrar avfall eller farligt avfall kan du behöva anmäla verksamheten till miljöförvaltningen eller söka tillstånd.

För avfall eller farligt avfall som uppkommer i din egen verksamhet gäller att du får lagra det i väntan på borttransport utan anmälan eller tillstånd. Exempel på sådant avfall kan vara spillolja från egna maskiner, uttjänta lysrör, pappersförpackningar med mera.

Behandling och lagring av avfall

Taggar för sidan

Miljöskydd

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

21 Maj 2024