Hemtjänst

Om du behöver stöd i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Med hemtjänst ska du kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas utifrån dina behov.

Det här kan du få hjälp med

Vilka insatser som hemtjänsten utför utgår från det behov du har. Biståndsbedömaren utreder i samråd med dig vilken typ av stöd och hjälp du är i behov av och är till exempel:

Utförare av hemtjänst

Om du blir beviljad hemtjänst och bor i ett område där både Karlstad kommun och Attendo är verksamma väljer du själv vilken hemtjänstutförare du vill få ditt stöd av. Om du inte gör ett aktivt val får du en utförare utifrån en bestämd rutin.

Bra att veta om hemtjänst

Avgifterna beror på dina insatsers omfattning och din inkomst.

Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån dina ekonomiska förutsättningar samt statliga och kommunala regler. Hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 för att få veta dina kostnader.

Hemtjänst

Typ av insats

Kronor per månad

Måndag-fredag (klockan 07-16)

1 242 kronor

Måndag-fredag och/eller kvällar, helger, nätter

2 575 kronor

Trygghetstjänst - larm

340 kronor

Ledsagning

0 kronor (avgiftsfritt)

Hälso- och sjukvård*

424 kronor

*Insatser utförda av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och stödassistent samt välfärdsteknik.

Högsta månadskostnad, maxtaxa

Högsta månadskostnaden (maxtaxan) är 2 575 kronor.

Det är den högsta summan kommunen kan ta ut för din beslutade vård och omsorg. Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan.

Det är ditt behov som styr vilken typ av ansökan du behöver göra. Enklare hjälp i hemmet går att söka via e-tjänst. Om du har större behov behöver du kontakta en biståndsbedömare.

När din ansökan har kommit in till kommunen görs en individuell bedömning. Inom två veckor får du ett beslut där det står om din ansökan godkänns eller inte.

Avgiften debiteras i efterskott och betalningstiden är 30 dagar. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Hemtjänsten erbjuder många olika typer av stöd och hjälp beroende på dina behov. Här kan du läsa om hur Karlstads kommun och Attendo arbetar med hemtjänst:

Kontakta hemtjänsten

Insatser från privat sektor

Vissa insatser finns även att tillgå via den privata sektorn. Exempelvis städinsats. I vissa fall kan då avgiften skilja sig eftersom den privata sektorn kan använda rut-avdraget.

Taggar för sidan

Stöd i hemmet

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

19 Juni 2024