Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kontakta hemtjänsten

Här hittar du enheternas kontaktuppgifter till kommunens och Attendos hemtjänst.

Kontaktuppgifter kommunens hemtjänst

Verksamhetsområden: Orrholmen samt del av Tullholmen och Viken.

Enhetschef, telefon: 054-540 61 72

Gruppledare Viken 1, telefon: 054-540 62 69

Hemtjänstgrupp Viken 1, telefon: 054-540 57 26 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Gruppledare Viken 2: 054-540 62 47

Hemtjänstgrupp Viken 2, telefon: 054-540 57 27 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till båda grupplokalerna: Drottninggatan 45, 65225 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Våxnäs, Gustavsberg, Hagalund och Kasernhöjden.

Kontakt

Enhetschef telefon: 054-540 56 44

Gruppledare telefon: 054-540 55 30

Hemtjänstgrupp telefon: 054-540 60 70 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till grupplokal: Låglandsgatan 8, 653 44 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Vålberg, Älvenäs, Åstorp, Segerstad och Edsvalla.

Enhetschef, telefon: 054-540 60 54

Gruppledare, telefon: 054-540 62 84

Hemtjänstgrupp Vålberg telefon: 054-540 57 49 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till grupplokal: Teknikvägen 1, 660 50 Vålberg.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Herrhagen, Haga Lamberget, Vågmästaren, inre hamn, Redartorget, Stagnellsgatan.

Enhetschef, telefon: 054-540 6017

Gruppledare Herrhagen, telefon: 054-540 56 93

Gruppledare Haga, telefon: 054-540 2058

Adress: Verkstadsgatan 20, 652 19 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95 eller 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Hagaborg, Sundsta,Norrstrand, Sjöstad, Heden.

Enhetschef, telefon: 054-540 19 62

Gruppledare Norrstrand/Sundsta, telefon: 054-540 56 03

Gruppledare Hagaborg, telefon: 054-540 59 26

Adress: Hagaborgsgatan 13, 654 62 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Kronoparken, Frödingshöjd, Alster, Välsviken, Norra och Södra Kroppkärr.

Enhetschef, telefon: 054-540 57 01

Gruppledare, telefon: 054-540 57 11

Adress: Kronoparksgruppen: Jakthornsgatan 2–4, 656 32 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Molkom med omgivning, Älvsbacka, Östanås, Sutterhöjden, Blombacka, Örtenområdet.

Enhetschef, telefon: 054-540 65 20

Gruppledare, telefon: 054-540 62 72

Adress: Grupp Molkom, Skolgatan 3, 660 60 Molkom.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Färjestad, Rud, Ulvsby, Vallargärdet, Edsgatan, Stockfallet, Långtäppan, Järpetan, Jägartorget, Ulvsby och Lorensberg.

Enhetschef Rud, telefon: 054-540 39 09

Gruppledare Rud, telefon: 054-540 62 46

Enhetschef Färjestad, telefon: 054-540 57 53

Gruppledare Färjestad, telefon: 054-540 62 49

Adress: Rudsgårdsvägen 4, 654 66 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Skåre, Råtorp, Stodene, Ilanda, Hertzöga och Grava-Rud.

Enhetschef, telefon: 054-540 64 11

Gruppledare, telefon: 054-540 62 70

Adress: Fjärrviksvägen 2 Skåre, 653 50 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Skattkärr, Göstahult, Busterud, Jäverön och Väse.

Enhetschef, telefon: 054-540 28 73

Gruppledare, telefon: 054-540 57 13

Adress Skattkärr: Andstigen 13, 656 72 Skattkärr.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Tingvallastaden, Kvarnberget, Sommaro och Marieberg

Enhetschef, telefon: 054-540 60 72

Gruppledare Centrum, telefon: 054-540 55 34

Gruppledare Kvarnberget, telefon: 054-540 20 72

Adress: Drottninggatan 45, 652 25 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Bellevue, Romstad, Strand, Klara, Knappstad, Dingelsundet, Hultsberg, Henstad, Bergvik, Zakrisdal, Skutberget, Knappstad och Björkås.

Enhetschef, telefon: 054-540 57 23

Gruppledare, telefon: 054- 540 60 89

Adress: Ventilgatan 5 D, 653 44 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Färjestad, Järpetan, Jägartorget, Anneberg, Nedre Rud, Rudsgårdsvägen 4a, Rudsberget och Grava/Rud.

Enhetschef, telefon: 054-540 57 53

Gruppledare, telefon: 054- 540 62 49

Adress: Rudsgårdsvägen 4, 654 66 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Orrholmen, inre hamn, Tullholmen, Kanikenäset och Resurscentrum.

Enhetschef, telefon: 054-540 55 46

Gruppledare, telefon: 054- 540 80 38

Adress: Rosenbadsgatan 2 C, 652 26 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Kontaktuppgifter till privata utförare

Verksamhetsområden: Norrstrand och Sundsta.

Adress: Hantverkaregatan 1, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Verksamhetsområden: Herrhagen, Lamberget, Tormestad, Örsholmen, Centrum, Orrholmen, Haga, Marieberg, Kvarnberget, Sommaro och Viken.

Adress: Babordsgatan 1, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Verksamhetsområden: Rud, Norra Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet, Edsgatan, Kronoparken, Södra Kroppkärr, Heden, Järpetan, Sjöstad, Färjestad, Långenäs och Granhult.

Adress: Rudsgårdsvägen 4, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Verksamhetsområden: Våxnäs, Klara, Gruvlyckan, Strand, Romstad, Bellevue, Björkås, Henstad, Hultsberg, Hagalund, Gustavsberg, Råtorp, Skåre, Älvåker, Bergvik, Skutberget, Zakrisdal och Gräsdalen.

Adress: Petersbergsgatan 19, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida