Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansök om biståndsinsatser

Ta kontakt

Kontakta en biståndsbedömare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 för att boka en träff där ni tillsammans går igenom vad du vill ansöka om.

Om din ansökan gäller plats på vård- eller trygghetsboende kan du välja att söka via e-tjänst.

Ansök om vissa insatser utan behovsutredning

Du som är 68 år eller äldre kan ansöka om vissa serviceinsatser, trygghetslarm och matdistribution genom en förenklad ansökan utan behovsutredning direkt via e-tjänst.

Träffa en biståndsbedömare

Biståndsbedömaren bokar ett personligt möte med dig och träffen sker oftast i din bostad. Vid mötet går ni tillsammans igenom hur ditt behov av hjälp och stöd ser ut. Du väljer själv om du vill ha någon med på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndsbedömaren ska få en bild av dina behov och din situation som underlag för en behovsutredning och beslut.

Du har rätt att ansöka om vad du vill men det är sedan biståndsbedömare som beslutar om vilket stöd som du blir beviljad.

Biståndsbedömarens uppdrag

En biståndsbedömare är den person som hanterar din ansökan och beslutar om dina insatser. Biståndsbedömaren har tre huvuduppgifter:

  • Informera om kommunens vård och omsorg.
  • Ta emot din ansökan om stöd och utreda ditt behov.
  • Besluta om vilket stöd du behöver.

Utredning

Efter mötet inleder biståndsbedömaren en utredning av din ansökan utifrån:

  • dina behov
  • ansökta insatser

Tid från ansökan till beslut

Vi hanterar ditt ärende så snabbt som möjligt. Beslut om hemtjänstinsatser får du vanligtvis ett inom två veckor och för boende inom äldreomsorgen får du vanligtvis ett beslut inom fyra veckor.

Ditt biståndsbeslut

När utredningen är färdig tas ett beslut om du får de insatser du ansökt om eller inte. Ditt beslut skickas hem till dig via posten. Du får antingen bifall eller avslag.

Bifall

Om du får ett bifall på din ansökan betyder det att du får den hjälp och stöd som du har ansökt om.

Avslag

Om du får ett avslag på din ansökan innebär det att den inte godkänns. Du har då möjlighet att göra en överklagan och du får information av biståndsbedömare hur du går tillväga.

Överklaga biståndsbeslut

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga. Din biståndsbedömare kommer ge dig information om hur du gör för att överklaga. Du kan också fylla blanketten som du hittar via länken och skicka in den till kommunen.

Vad händer sedan?

När du har fått ditt beslut kommer biståndsbedömaren att lämna över ett uppdrag till den utförare som ansvarar för att den hjälp som du ska få. Det kan till exempel vara en hemtjänstgrupp eller växelvårdsavdelning.

Om du har beviljats vårdboende eller trygghetsboende blir du kontaktad av bosamordnare när det finns en ledig plats som du blir anvisad. Här hittar du mer information om:

Du kommer att ha möjlighet att tillsammans med utföraren planera hur och när hjälpen kommer att ges vilket även dokumenteras i en genomförandeplan.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?