Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS kan du få ett beslut om daglig verksamhet. Vi erbjuder ungefär 20 olika gruppverksamheter samt samarbeten med olika lokala företag.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Exempel på vad du kan göra i daglig verksamhet

  • vaktmästeriliknande sysslor
  • bild och form
  • musik och teater
  • serviceuppgifter
  • sortering och paketering
  • medieproduktion

Tre typer av daglig verksamhet

1. Gruppverksamhet

Runt om i Karlstad finns gruppverksamheter med olika inriktningar som kan matchas utifrån dina intressen. Här kan du vara oavsett om du har små eller stora behov av stöd.

2. Företagsgrupp

På ett tiotal företag i Karlstad finns daglig verksamhets företagsgrupper. Du kan ha daglig verksamhet i en företagsgrupp om du har små till medelstora behov av stöd och är relativt självständig.

I den här formen av daglig verksamhet ingår du i en grupp. En handledare, personal anställd av Karlstads kommun, ser till att alla har det bra och vet vad som ska göras.

3. Företagsplats

Om du har mindre behov av stöd och är självständig i din vardag så kan du få daglig verksamhet på ett företag. Då stöttar du verksamheten med vissa uppgifter. På företaget finns en utsedd handledare som ansvarar för dina uppgifter.

Bra att veta om daglig verksamhet

Du får inte betalt för att delta i daglig verksamhet. Men du får habiliteringsersättning för de dagar du deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen betalas ut i slutet av nästkommande månad.

Se hur mycket habiliteringsersättning du får.

Du betalar din mat själv. Du kan välja att ta med dig egen matlåda eller beställa lunch.

Alla kostnader och ersättningar för daglig verksamhet.

Du som klarar att åka buss köper busskort från Värmlandstrafik.

Om du köper enkelbiljetter för att ta dig till och från daglig verksamhet kan mellanskillnaden för biljetten och kostnaden för ett 30-dagarskort hos Värmlandstrafik betalas ut till dig.

För att mellanskillnaden ska betalas ut måste:

  • Originalkvittot lämnas in tillsammans med din närvarolista.
  • Närvaron måste uppgå till minst 8 dagar på en 4 veckors period.

För dig som behöver hjälp med transport

Du som inte kan åka med kollektivtrafik till och från daglig verksamhet kan ansöka om hjälp med transport. Prata med din verksamhetssamordnare för daglig verksamhet för att göra din ansökan. Därefter görs en individuell funktionsbedömning om du har rätt till hjälp med transport.

Transporten utförs av taxiutbildad personal.

Kostnader för dig med aktivitetsersättning

Om du har aktivitetsersättning via Försäkringskassan får du ett förmånsintyg som gör att du kan åka billigare.

Valfrihet inom daglig verksamhet (LOV)

Kommunens vård- och omsorgsnämnden har infört valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet.

Det innebär att du som har beslut om LSS-insatsen daglig verksamhet kan välja att delta i daglig verksamhet som utförs av kommunen eller privat utförare som är godkänd av kommunen.

Vilka utförare kan du välja?

Du kan välja de utförare som är upphandlade och godkända av Karlstads kommun. Godkända utförare av daglig verksamhet inom gruppverksamhet hittar du här.

Får jag alltid det jag väljer?

Du, tillsammans med koordinator som jobbar på funktionsstöd, hittar en daglig verksamhet som passar dig bäst utifrån dina önskemål, behov och intressen.

Samarbete med idéburna organisationer

Karlstads kommun har ett samarbete med verksamheten Vi vill bidra, som är en del av den ideella föreningen JAG, genom IOP (idéburet offentligt partnerskap).

Du kan läsa mer och komma i kontakt med Vi vill bidra via deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Funktionsnedsättning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024