Kris och beredskap

Du som bor, arbetar eller vistas i Karlstads kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är beredskap- och säkerhetsfrågor en av våra viktigaste uppgifter.

Taggar för sidan

Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024