Lusthus och lekplats i Våxnäsparken

Våxnäsparken

Det mest kännetecknade för den här parken är de storvuxna träden, och en vacker allé av vitoxel. Här finns det granna träd av olika slag, samt perenn- och blomsterplanteringar. Här häckar fåglar som stare, nötväcka, bofink och björktrast.

Fakta om parken

Innehåll

Bänkar

Lekplats

Storlek

Medelstor park

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Intresserad av

Tillgänglighetsanpassat

Vackrast på våren

Parken är extra vacker under magnoliornas blomning i slutet av april och i maj, sväng gärna förbi på promenad och ta dig en titt på de vackra blommorna.

Tester för att gynna pollinatörer

Vi jobbar för att värna den biologiska mångfalden. Våxnäsparken i Klara blir en experimentyta där vi testar och gör olika åtgärder för att gynna pollinatörer. Förutom att kommunen får erfarenhet och ser vilka åtgärder som fungerar är även tanken att inspirera Karlstadsborna till vad de kan göra hemma i sin trädgård.

Med start i början av maj 2023 kommer vi att gräva i parken och börja göra i ordning. Parken kommer att se lite annorlunda ut mot vad vi är vana vid. Mycket av parkens ursprungliga utformning kommer vara kvar, men du kommer se en del nya inslag. Både människor och pollinatörer kommer få plats.

Exempel på testerna är:

  • Vi låter gräset växa så att det bildas ängsöar. Vi kommer även så med ängsfröblandningar.
  • Vi klipper inte gräset på den upphöjda gräsytan i centrala delen av parken. Där kan vi redan idag se många intressanta örter och de ska få chans att växa mer.
  • Vi skapar två olika typer av risdepåer, en slingrande som är rumsavgränsande och en som liknar en traditionell rishög. Risdepåer, som även kan kallas biodepåer, är ett sätt för oss att spara död ved även i parkerna. Risdepåerna fungerar som boplatser för pollinatörerna.

Läs mer om hur kommunen jobbar för att gynna pollinatörer och vad du själv kan göra hemma i din trädgård.

En historisk park

År 1898 blev Karlstads stad ägare till landeriet Lilla Våxnäs (mark som staten tilldelat staden i samband med att staden fick sina stadsprivilegier), som Våxnäsparken på den tiden var en del av. På 1830–talet flyttade Otto August Malmborg, en generallöjtnant och akvarellist, in i landeriets herrgårdsbyggnad och började ställa i ordning byggnader, trädgård och park.

Herrgårdsbyggnaden blev lägenheter

Genom årens lopp har parken gjorts om, men de storvuxna träden är ett bevis på att den inte har genomgått några större förändringar. Idag består herrgårdsbyggnaden av åtta stycken lägenheter, men den tydligaste skillnaden märker du först om du studerar kartor från början på 1900-talet. På den tiden hade parken ett slingrande gångsystem som sträckte sig som ett spindelnät över hela platsen, det har parken inte idag. Du kan läsa mer om parkens historia under dokument.

Hitta hit

Våxnäsparken ligger i stadsdelen Klara, mitt emot länsstyrelsen och intill Karolinen utefter Våxnäsgatan.

Karta

Du kanske också är intresserad av

Blomsterplanteringar och stenläggning i en park

Malmtorget

Malmtorget i Klara var en gång i tiden en plats för första majdemonstrationer, marknader och militära parader. Idag är det en liten park där du kan ta en paus vid någon av de inbyggda sittplatserna längs med den halvcirkelformade muren. Ur en stor urna i parkens mitt strömmar det ut ett fontänlikt flöde av vackra blommor under sommartid.

Parker och grönområden

Stora schackpjäser uppställda i en park

Frödingsparken

Frödingsparken är en park i Karlstads innerstad där det finns storvuxna träd, en fin liten staty och citat från Gustaf Frödings dikter på ljusklot. Här växer träd av lind, alm, ek, silverlönn, prydnadskörsbär och rödlönn. Fåglar som bland annat ringduva och björktrast häckar i området.

Parker och grönområden

Sommarblommor i museiparken 2015

Museiparken

Museiparken ligger centralt i Karlstad. Området är populärt för picknick, kulturvandringar, evenemang och lek. Här finns skulpturer, en lekplats, spegeldamm, stora gräsytor och vackra blomplanteringar.

Parker och grönområden

Taggar för sidan

Parker och grönområden

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Maj 2024