Sten med Gustaf Frödings ansikte inristat

Alsterdalen

Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det levande kulturlandskapet runt herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunnerud bjuder på höga skönhetsvärden. I området finns flera trevliga vandrings- och cykelleder och ett fågeltorn.

Ledens längd

Längd: 1,2 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Fågeltorn

Informationstavlor längs leden

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Intresserad av

Spår av historien

Korta leder (0-3km)

För fågelskådaren

Rik flora

Ett levande kulturlandskap

Alsterdalen som ligger öster om Karlstad och sjön Alstern är för många en välkänd plats genom Gustaf Frödings diktning. Fröding föddes på Alsters herrgård i södra delen av Alsterdalen och här finns idag en minnesutställning över skalden och ett sommaröppet café. Från herrgårdsparken bjuds på fin utsikt över Vänern.

Alsterdalen är av riksintresse för kulturmiljövården och här finns förutom Alsters herrgård ytterligare två genuina Värmländska herrgårdar, Alstrum och Gunnerud.

Vandringsleden

Vandringsleden i Alsterdalen, eller den så kallade naturstigen, är 1,2 km lång och går att börja vid Alster Herrgård eller vid Frödingstenen på andra sidan vägen från herrgårdens parkering.

Från Alsters Herrgård kan du även gå Frödingleden.

Läs mer om Frödingleden

Djur och natur

Kring Alstersälven finns klibbalkärr och andra naturskogslika lövskogar. Dessa miljöer är intressanta för både fåglar, svampar, mossor och lavar. Alsters gamla herrgårdspark domineras av ädla lövträd.

Vid Alstersälvens mynning i Vänern finns ett fågeltorn med utsikt över de betade strandängarna, skärgården och det livliga fågellivet. Då bävrar är vanliga i området kan du, om du har tur, få en skymt av detta skygga djur.

Hitta hit

Till Alster går flera busslinjer och med cykel kan man nå området via cykelvägar från Sjöstad, Heden eller Kronoparken. Att cykla i den norra delen av dalen och promenera längs Frödingleden i den södra delen är kanske det allra bästa sättet att upptäcka området.

För att komma till Alsterdalen med bil åker du E18 österut från Karlstad (mot Stockholm). I utkanten av Karlstad svänger du av mot Alster och följer sedan skyltarna mot Alsters herrgård där det finns parkering. Det går också att fortsätta med bil norrut längs dalgången för att nå Alsterdalen från annan plats.

Du kanske också är intresserad av

Bergviks udde

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Vandringsleder

Stig i skogen som leder upp på en höjd

Tyrterrängen

Tyrterrängens naturstig går genom vackra hällmarkstallskogar och fuktiga granskogar. Stigen följer Färjestadsbäckens meandring på några sträckor. Längs stigen finns också gamla torparruiner och informationstavlor som berättar mer om natur, kultur och orientering.

Vandringsleder

Stig längs Mangen

Vildmarksleden i Molkom

Mellan Molkom och sjön Mången går Vildmarksleden, en vandringsled med vildmarkskänsla och omväxlande natur i kuperad terräng. Leden går längs rasbranter med intressanta växter, utefter Prostgårdsälven och genom intressanta kulturmiljöer.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-06-07

23 September 2023