Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi rustar ditt barn för framtiden! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för kommunens förskola och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola. fritidshem och Kulturskola. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 13 250 barn och elever och cirka 2 500 tillsvidareanställda.

Välkommen till oss!

Skoldirektör Maria Kjällström hälsar dig varmt välkommen till oss på barn- och ungdomsförvaltningen.

Följ med Maria och barnen på en cykeltur i Våxnäsparken!

Lärare och yngre elev som sitter vid en skolbänk

Vikariepoolen

Vi behöver dig! Hos oss kan du arbeta som vikarie inom förskolan, grundskolan, kök eller städ. Som vikarie hjälper du till i det dagliga arbetet när ordinarie personal är sjuk eller behöver vara borta.

Fyra personer som pratar och går på en brygga vid vattnet

Praktik

Vi erbjuder VFU för lärarstudenter mot förskolan och grundskolan samt APL för barnskötare och elevassistenter. Du får vägledning av erfarna och behöriga pedagoger för en bra start i ditt kommande yrkesliv.

Att jobba som lärare!

Vad är det bästa med att jobba i skola, förskola och fritidshem? Möt tre lärare och hör dem berätta om vad som är det allra bästa med deras yrken.

Att jobba som kock

Bra arbetstider, lokala råvaror, kreativt arbete, nära kontakt med matgästerna och härliga kollegor att arbeta tillsammans med. Hör några av våra kockar berätta om sitt yrke.

Våra verksamheter

Förskollärare som läser för tre barn

Förskola

I Karlstads kommun finns cirka 55 kommunala förskolor och familjedaghem samt ett antal öppna förskolor. Här arbetar bland annat förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och rektorer.

Kvinnlig lärare och flicka som sitter vid ett bord

Grundskola

I Karlstad finns 26 kommunala grundskolor för förskoleklass till årskurs 9. Några har även fritidshem samt grundsärskola. Här arbetar lärare inom olika ämnen, förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare/specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, elevassistenter och rektorer.

Två kockar i svarta kläder som bär en låda med frukt

Kök och städ

Måltidsverksamheten lagar mat till kommunens skolor, förskolor och äldreboende och städverksamheten ser till att våra lokaler hålls rena och fina. Här jobbar kockar, köksansvariga, köksbiträden, servicepersonal, städare och verksamhetsutvecklare.

Ipad och hörlurar på en skolbänd

Stab/stödavdelningar

På förvaltningens stab finns stödavdelningar kring ekonomi, HR, administration, central elevhälsa och kommunikation och digitalisering. Här arbetar många olika yrkesgrupper inom olika områden.

Lärare och elev som spelar piano

Kulturskola

På Kulturskolan får alla mellan 2 och 20 år skapa tillsammans med andra inom musik, teater, dans och bild. Här arbetar lärare inom olika ämnen, administratörer och verksamhetsutvecklare.

Lärare som pekar på en lapp på tavlan

Organisation

Barn- och ungdomsförvaltningen är indelad i två olika områden utifrån skolform som leds av varsin utbildningschef, samt ett antal avdelningar som leds av avdelningschefer.

Kompetensutveckling och utbildning

Lärare står vid tavlan och visar glatt en uppgift för skolbarn

Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL är för dig som arbetar som lärare men saknar examen. För dig som inte är behörig till VAL kan Fler vägar in vara ett alternativ.

Personer sitter i klassrum och diskuterar, text på bild med "Teach for sweden"

Teach for Sweden

Teach for Sweden rekryterar talanger som under vårt tvååriga ledarskapsprogram läser in en lärarexamen samtidigt som de arbetar på högstadieskolor där behovet är som störst. Du får full lön, läser in en lärarexamen på distans, får löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare.

Vår värdegrund

Vi har anpassat Karlstads kommuns övergripande värdegrund utifrån vårt uppdrag inom förskola, fritidshem och grundskola. Med en gemensam värdegrund för barn- och ungdomsförvaltningen får vi en inre kompass som ger stöd i vårt dagliga arbete, exempelvis när vi ställs inför nya utmaningar och svåra situationer.

"Vi rustar ditt barn för framtiden" bygger på fem huvudrubriker

  • Vi välkomnar alla
  • Vi har fokus på lärande
  • Vi använder resurserna ansvarsfullt
  • Vi skapar arbetsglädje
  • Vi har verksamhet i framkant.

Värdegrunden riktar sig till alla 2400 anställda inom barn- och ungdomsförvaltningen. Den styr hur vi alla utför vårt arbete och är ett komplement till de regler och rutiner som vi jobbar utifrån.

Värdegrund, text i bubblor, samma text finns i texten

Taggar för sidan

Jobba hos oss

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

19 Juni 2024