Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Du är med och skapar vår framtid!

Tänk att du, i ditt framtida jobb kommer utbilda våra barn och elever - ett riktigt hjälteuppdrag! Vi vill därför önska dig varmt välkommen på VFU och APL hos oss på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Hos oss erbjuder vi både VFU för lärarstudenter mot förskolan och grundskolan samt APL för barnskötare och elevassistenter. Hos oss får du alltid vägledning av erfarna och behöriga pedagoger som ger dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.

VFU på Barn- och ungdomsförvaltningen

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är ett ömsesidigt lärande mellan verksamheten och dig som student. Medan du får ta del av betydelsefulla praktiska kunskaper får verksamheten reflektera över sitt arbete och rutiner. Ett fantastiskt sätt för kollegialt lärande.

Som förskollärarstudent gör du din VFU i någon av våra övningsförskoleområden. Du stannar i regel på samma övningsförskoleområde under samtliga VFU-perioder.

Våra grundskolor är uppdelade i övningsskolor och partnerskolor. Som lärarstudent gör du din första och tredje VFU på en övningsskola medan du gör din andra VFU på en partnerskola.

Inför din första VFU kommer våra utbildningschefer bjuda in dig en välkomstträff i syfte att inspirera dig i ditt kommande yrke. Detta för att vi vil at du ska få en så bra start som möjligt i s(k)olstaden Karlstad.

Tankar från tidigare VFU-studenter

"Jag är otroligt nöjd med min VFU-plats. Min handledare gav mig förtroende att testa mina vingar trots att jag hade liten erfarenhet".

"Min handledare blev som ett bollplank till mina idéer och funderingar kring mitt framtida yrke".

"Jag var glad över att få komma tillbaka till samma förskola, det fick mig att känna att de var lika nöjd med mig som jag var av dem".

"Jag fick bolla idéer och reflektera tillsammans med min handledare, viket kändes väldigt bra och inspirerande".

"Skönt att kunna ta bussen till min praktikplats"

APL på Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi erbjuder APL-platser för dig som läser gymnasie- och vuxenutbildningar med inriktningen barnskötare/elevassistent. Du som elev placeras inom förskolan eller på grundskolans lägre åldrar.

Har du frågor om VFU, APL eller annan praktik?

Kontakta HR-specialist Johanna Zander

Johanna Zander

HR-Specialist

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida