Snö- och halkbekämpning

Här hittar du information om hur Karlstads kommun arbetar med snöröjning och halkbekämpning på gator och vägar.


Felanmälan, frågor och synpunkter om snö- och halkbekämpning

Felanmäl gärna ärenden som rör snö- och halkbekämpning– men inte för tidigt! När det snöar prioriterar vi att slutföra snöröjning och halkbekämpning. Först när arbetet är klart tar vi hand om felanmälningar. Vänta helst med att göra en felanmälan tills det gått ett dygn sedan det började snöa.

Om du upptäcker något som behöver åtgärdats eller har synpunkter på vinterväghållning så kan du höra av dig till oss via vårt webbformulär.

Om du hittat ett fel som utgör fara eller risk för olycka, ring 054 - 540 65 70. På kvällar och helger kopplas du då till SOS Alarm.

Här kan du se var vi är och halkbekämpar eller plogar. Under vintersäsongen uppdateras sidan vardagar 8-17.

Läs senaste nytt om vinterväghållningen

I Karlstads kommun har vi en arbetsledare i beredskap, dygnet runt, perioden 30 oktober - 2 april. Arbetsledarens uppgift är att bevaka väderläget och att sätta in resurser efter hur behoven ser ut.

Vid risk för halka, snöfall eller fortsatt snöfall åker arbetsledaren förutbestämda rutter för att göra en samlad riskbedömning av väglaget i hela kommunen. Det sker både dag- och nattetid.

Arbetsledaren mäter också gällande snödjup för att avgöra när det är dags att påbörja snöröjning. Till arbetsledarens hjälp finns även en meteorolog som kan kontaktas.

När snöröjningen börjar beror på hur mycket snö det har kommit. Så här prioriterar vi:

  1. Prioriterade cykelstråk från bostadsområden till Tingvallastan, vid 2 centimeter snö.
  2. Gång- och cykelbanor vid 4 centimeter snö.
  3. Busslinjenät, trafikleder och större huvudgator, vid 4 centimeter snö. Även Norrstrand, Kvarnberget, Marieberg, Sommarro, Romstad, Viken, Herrhagen och Haga plogas vid 4 cm snö.
  4. Övriga gator, bostadsområden och enskilda vägar, vid 8 centimeter snö.

Gång- och cykelvägar snöröjs inte med samma maskiner som större gator och leder, så vid mycket stora snöfall kan vi ibland behöva skicka ut alla enheter på en gång. Då snöröjer vi gång- och cykel samt busslinjenät och högtrafikerade leder samtidigt.


Det finns olika metoder för att bekämpa halka och i Karlstads kommun använder vi saltlake, salt och grus. Busslinjenätet och prioriterade cykelstråk saltar vi med saltlake för att minska halkan medan övriga gator, gång- och cykelvägar täcks med grus. Vid riktigt svåra väderleksförhållanden kan vi använda salt på hela gång- och cykelvägnätet.

Läs mer om halkbekämpning i Karlstads kommun

Fastighetsägare är ansvariga för att skotta och halkbekämpa inom sin fastighet och på den trottoar som ligger i anslutning till fastigheten. Du kan också hjälpa till genom att:

  • Inte blockera vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram.
  • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart - se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats, övergångsställe eller på gång- och cykelväg.
  • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Våra plogbilar behöver en fri höjd på 4,5 meter för att komma fram. Tänk också på att hålla buskar kortklippta om du bor på hörntomt eller har utfart mot gatan.
  • Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men vi måste ta cykelbanor och större trafikleder först.

Läs mer om vad du som fastighetsägare är ansvarig för.

Om det uppstår en skada på din egendom i samband med snöröjning kan du göra en anmälan om det. Vi tar reda på om det har varit snöröjning i ditt område samt när skadan har skett och tar i så fall kontakt med utföraren som åtgärdar skadan eller ersätter skadan ekonomiskt.

Läs mer om att anmäla skada och gör en skadeanmälan.

I den här kartan kan du se vilka gång- och cykelvägar som saltas.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om snö- och halkbekämpning. Se om du hittar svaret på just din fråga.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om snö- och halkbekämpning

Taggar för sidan

Renhållning och snöröjning

Sidan uppdaterad: 2023-12-28

18 Juli 2024