Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar och snö- och halkbekämpning

Här hittar du svar på vanliga frågor om snö- och halkbekämpning.

Frågor och svar

Vi kan tyvärr inte säga när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Vi jobbar utifrån olika distrikt och försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist i turordningen. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt. Plogbilarnas distrikt kan ta upp till 10 timmar att ploga.

Hur snabbt börjar ni ploga efter att snön börjar falla?

Enligt våra riktlinjer så börjar vi plogningsarbetena enligt följande:

  • 2 centimeter snö: prioriterade cykelleder.
  • 4 centimeter snö: övriga gång- och cykelvägar samt busslinjer och större leder.
  • 8 centimeter: villaområden.

Under vintertid har vi upp till 100 fordon som kan hjälpa till vid kraftiga snöfall.Vi har både egen personal och entreprenörer som sköter snöröjningen och fordonen är utrustade med GPS så att vi kan se var de har varit.

Vägbanan delas upp i två delar och den ena sidan tas före den andra. Om du tycker att du har en större snösträng på ena sidan av vägen så kan det bero på vägens utformning och möjligheten att släppa snön. Ibland är det olika långt till dessa områden på grund av många hus på rad och då hinner lite snö rinna ut från plogen.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ta bort snön från sin egen tomt. Alla plogbilar är utrustade med speciella vikplogar som ska hjälpa föraren att undvika att det inte bildas större snövallar, men ibland när det är mycket snö så bildas ändå snösträngar utanför garageinfarter.

Ibland kan det vara svårt att bedöma om det är en snövall eller ett snöupplag. Om du anser att kommunen lagt en stor mängd snö på trottoaren vid din fastighet, men inte tagit bort den inom 24 timmar kan du anmäla detta via felanmälan på webben eller via appen Mitt Karlstad. Kom ihåg att skicka med adress, kontaktuppgifter och bild för snabbare hantering.

Felanmälan, fråga eller synpunkt

Den som kör plogen får inte släppa snön i korsningar, utan ska släppa på grönytor, eller längs vägen. Ibland är det dock ofrånkomligt att det samlas lite mer snö i korsningarna.

Vi lastar bort snö först när den prioriterade snöröjningen är klar, så det kan ibland dröja. I Tingvallastaden forslar vi bort snö i begränsad omfattning och i övriga stadsdelar och tätorter endast i undantagsfall.

Om du får en skada på din egendom som du anser orsakats av snöröjning ska du anmäla det till kommunen.

Här kan du läsa mer och skicka in din anmälan.

Entreprenören ersätter eventuella skador som plogbilen gör, förutsatt att det är klarlagt att skadan har orsakats av plogbilen. Skador som entreprenören upptäcker när skadan inträffar ansvarar entreprenören för att informera fastighetsägaren om. Skadan ska återställas till den standard som fanns innan skadan. Fastighetsägaren kan alltså inte förvänta sig att få ett helt nytt staket om det som blivit skadat är 30 år gammalt, utan det är samma standard som innan som gäller.

Vi gör vad vi kan för att det inte ska bli vallar vid infarter, men ibland kan det bildas vallar ändå, om det till exempel är väldigt stora snömängder.

Vi har krav att de som utför plogningen ska ha så kallade vikplogar, för att kunna ploga bort snön från infarter. Ibland kan det ändå bildas strängar vid infarterna.

Nej, det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen, den snön ska man lägga på sin egen tomt. Detta beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan ibland dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

Sidan uppdaterad: 2024-01-03

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida