Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Halkbekämpning

I Karlstads kommun använder vi sopsaltning på de prioriterade cykelstråken. På bussleder och andra större leder använder vi salt eller saltlake. När det blir för kallt förlorar saltet sin verkan, om det blir halkigt kan vi även använda grus. På villagator använder vi grus. Bilvägarna sprutar vi med en saltblandning för att minska halkan.

Halkbekämpning enligt turordning

I Karlstads kommun finns en plan för halkbekämpning och vi arbetar i den här ordningen:

  • De prioriterade gång- och cykelvägarna, större leder och busslinjenätet.
  • Övriga gång- och cykelvägar.
  • Vägar och gator i bostadsområden och enskilda vägar.

Karlstadslaken - egentillverkad saltblandning

Den saltblandning som vi använder oss av, Karlstadslaken, är framtagen av en av kommunens medarbetare Tomas Stomberg. Blandningen tål lägre temperaturen än vanliga saltblandningar och är därför mer effektiv och mer skonsam mot miljön.

Sopsaltning på prioriterade cykelstråk

På de prioriterade cykelstråken, som är de fem mesta använda cykellederna in till centrala Karlstad, använder vi sopsaltning halkbekämpningsmetod.

Metoden innebär att snö sopas bort istället för att plogas bort och sedan sprids en saltlake, salt blandat med vatten. Saltlaken har låg salthalt som är skonsam mot miljö och djurtassar.

De prioriterade stråken är: Hagalund – centrum, Södra Råtorp – centrum, Färjestad – centrum, Kronoparken – centrum och Hammarö – centrum. Här använder vi sopsaltning som halkbekämpningsmetod. Är det kallare än -10 grader fungerar inte saltet utan då halkbekämpas dessa stråk som övriga gång- och cykelvägar.

Saltlake på bilvägarna

Våra mest trafikerade bilvägar och busslinjer halkbekämpas med saltlake. Anledningen till att vi inte använder grus på dessa vägar är att gruset försvinner snabbt på grund av trafikmängden. Saltlaken löser istället upp halkan och vi jobbar mycket förebyggande innan halkan kommer.

Innan snöfall halkbekämpar vi med torrsalt som komplement till saltlake så att snön inte körs fast på vägytan. Vid ett snödjup på fyra centimeter plogas vägarna.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida