Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden består av folkvalda politiker. Vi ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor och trafikplanering.

Kontakta nämnden

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Rebecka Andersson, nämndsekreterare
E-post rebecka.andersson@karlstad.se
Telefon 054-540 45 60

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat att

  • styra Stadsbyggnadsförvaltningens arbete
  • besluta om planläggning av mark och vatten
  • hantera ärenden i samband med byggande och fastighetsbildning
  • bevilja bygglov och anmälningar.

Funderar du på vilka regler som gäller kring byggande, detaljplaner och miljöfrågor i kommunen så hittar du information under Bygga, bo och leva hållbart.

Ordförande

Under perioden 2023-2026:

Anders Tallgren (S), ordförande

Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande

Carola Bolmstedt (C), 2:e andre vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Stadsbyggnadsförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du våra sammanträdestider.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 9         1 2 3
Filtrera på vecka 10 4 5 6 7 8 9 10
Filtrera på vecka 11 11 12 13 14 15 16 17
Filtrera på vecka 12 18 19 Filtrera på datum20 21 22 23 24
Filtrera på vecka 13 25 26 27 28 29 30 31

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Beslut i korthet

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 Mars 2024