Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i april

Ett antal bygglovsärenden behandlades under dagens möte och några planuppdrag gavs. Nämnden godkände också ett planprogram för Karl den IX:s gata som kommer att ligga till grund för framtida detaljplanering av området.

Sidan publicerad: 2024-04-18

Hittade du det du sökte på sidan?