Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 22 maj

Nämnden gav bygglov för bland annat en mast i Norra Kroppkärr och en vätgasstation i Väse. Ett antal planuppdrag gavs, bland annat för ett planprogram för Tyggårdsviken och badhus i Vålberg. I den här filmen berättar Anders Tallgren (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande om besluten, dessutom bjuder vi på skisser av både Tyggårdsviken och det planerade trähotellet.

Sidan publicerad: 2024-05-23

Hittade du det du sökte på sidan?