Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel pensionärsrådet och ungdomsfullmäktige. På så vis kan ungdomar och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet är ett organ för samarbete kring landsbygdsfrågor. Rådets representanter har goda kunskaper om Karlstads landsbygd. Det möjliggör ömsesidig information och diskussion.

Mångfaldsforum

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad. Det sker genom medborgardialog.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet i Karlstad. Rådet består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för medborgardialog mellan kommunen och pensionärsorganisationer i Karlstad. Det är ett sätt för politiken att få möjlighet att informera, diskutera och få in synpunkter från pensionärsorganisationerna i aktuella politiska frågor.

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett forum för dialog. Där möts politiker och representanter från handikapporganisationerna för diskussioner och utbyte.

Ungdomsfullmäktige

Tycker du att det är viktigt att unga får göra sina röster hörda? Det gör vi också! Här hittar du allt du behöver veta om oss.

Taggar för sidan

Kommun och politik
Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juni 2024