Alsters förskola

Alsters förskola

Alsters förskola ligger i utkanten av Alsters bostadsområde och har närhet till skog och naturområden. Förskolan ligger lättillgängligt med en kort avstickare från E18.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Alster

På Alsters förskola arbetar vi med att skapa en trygg miljö för att erbjuda bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling. Vi är en förskola med sex hemvister. Vi samarbetar vid öppning och stängning av förskolan och tack vare vårt unika hus har vi många naturliga mötesplatser som en gemensam matsal, ett samlingstorg och en stor ateljé.

Barnsyn och arbetssätt

Alsters förskola arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och andra gällande styrdokument men är även en förskola inspirerad av Reggio Emilia. Vår barnsyn och vårt förhållningssätt är att barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket samt att vi ser olikheter som ett värde. Vi pedagoger bemöter barnen utifrån en tro att barnen kan och vill utforska världen. Vi vill ge alla barn oavsett kön och olika förutsättningar likvärdiga villkor och möjligheter för att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential.

Reggio Emila -filosofin brukar även kallas för "Lyssnandets pedagogik" som bygger på att barnen är delaktiga och kan påverka sin vardag.

Vi pedagoger har ett medforskande, utmanande, lyssnande och reflekterande förhållningssätt. Vi arbetar aktivt för att få till ett bra samarbete i huset och det pågår ständigt en utvecklingsprocess, där reflektion och diskussion är central, kring hur vi gör bra ännu bättre.

Bilder

Alsters förskola gården
Alsters förskola natur
Alsters förskola klätterställning
Alsters förskola vattenlek
Alsters förskola skylt
Alsters förskola lekställning

För vårdnadshavare

På Alsters förskola har vi ett pågående arbete med att ha en god kontakt med vårdnadshavare. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Toppstavägen 30
656 39 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Fjärilen

054 - 540 36 16

Gräshoppan

054 - 540 36 15

Myran

054 - 540 36 20

Nyckelpigan

054 - 540 36 14

Spindeln

054 - 540 32 61

Trollsländan

054 - 540 29 53

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

18 Juli 2024