Dirigentens förskola byggnaden

Dirigentens förskola

Dirigentens förskola ligger i stadsdelen Kronoparken med närhet till skog, bibliotek och universitet. Bussförbindelserna i närheten av förskolan är goda.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kronoparken

Dirigentens förskola består av tre arbetslag. Ett arbetslag för äldre barn och två arbetslag för yngre barn. Förskolan erbjuder en fantastisk utemiljö med växthus och uteklassrum.

Så arbetar vi

Förskolorna Dirigenten, Klasmossens och Karlavagnen arbetar tillsammans utifrån en gemensam pedagogisk idé. Detta innebär att förskolorna arbetar i storarbetslag med överanställning så behovet av vikarier finns inte.

Vi arbetar med att skapa pedagogiska lärmiljöer utifrån barnens intressen, förskolans läroplan och skollagen. Varje pedagog undervisar i sin egen lärmiljö inne och ute och dokumenterar undervisningen och barnens förändrade kunnande.

Förskolan bygger på ett demokratiskt arbetssätt, där barnen aktivt skapar sitt eget lärande. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och en livslång lust att lära utgör grunden för förskolans utbildning. Vi utgår då ifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Miljön på vår förskola ska ge förutsättningar för ett undersökande arbetssätt där leken, kreativiteten och barnens intressen står i centrum och stimuleras. Förskolan är pedagogernas och barnens gemensamma arbetsplats där material och inspiration finns tillgängligt och har en pedagogisk tanke.

På förskolan arbetar även en utepedagog som arbetar mot yngresidan på förmiddagen och äldresidan på eftermiddagen. Detta ger oss möjligheten att arbeta med barnen i mindre grupper. Utepedagogen har en lastcykel som flitigt används för att barnen ska få uppleva närmiljöerna utanför förskolans gård.

Bilder

Dirigentens förskola gården
Dirigentens förskola lekställning
Dirigentens förskola växthus
Dirigentens förskola rutschkana

För vårdnadshavare

Vårdnadshavarna bjuds in till utvecklingssamtal och föräldrasamverkan och har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Förskolans använder sig av Haldor Education som en informationskanal där information och den pedagogiska dokumentationen läggs ut.

Kost och måltider

Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Flöjtgatan 61
656 33 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Mandolinen yngre

054 - 540 32 17

Speldosan yngre

054 - 540 32 19

Mandolinen 1–5

054 - 540 32 18

Mandolinen äldre

054 - 540 34 88

Speldosan äldre

054 - 540 32 48

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

29 Maj 2024