Duvkullans förskola byggnad

Duvkullans förskola

Duvkullans förskola är en nyrenoverad och tillbyggd förskola som ligger i stadsdelen Sommaro. Förskolan har en inbjudande utemiljö och närhet till både Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Marieberg/Sommarro

Duvkullan är en av Karlstads äldsta förskolor (tidigare hette den Vitsippan) och var från början ett barnhem. I huset finns plats för åtta avdelningar. Från hösten 2023 har vi fem avdelningar öppna. Vår utemiljö inbjuder till både lek och lärande med gräsytor, buskage och odlingar. Jakobsbergsskogen är en naturlig del av barnens utevistelse. Vi tar oss runt i närområdet med hjälp av bussvagnar och lådcyklar. Mariebergsskogen besöks ofta med sitt utbud av djur och kultur.

Så arbetar vi

På vår förskola har vi delat in läsåret i fyra delar. På hösten har vi fokus på undervisning utifrån läroplanens mål om normer och värden och estetiska uttrycksformer. Under våren undervisar vi om matematik, naturvetenskap och teknik. Inom varje delområde arbetar vi aktivt för att ta tillvara barnens tankar, intressen och idéer. Undervisningen inspireras varje läsår av en bok som bildar ett sammanhängande tema över läsåret.

Bilder

Duvkullans förskola
Duvkullans förskola trädgård
Duvkullans förskola rutschkana
Duvkullans förskola klättring
Duvkullans förskola klätterställning
Duvkullans förskola pump

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att vi får besked direkt på morgonen för vår planering.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Fågelsångsvägen 26
652 30 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Tallen

054 - 540 30 63

Granen

054 - 540 30 82

Kastanjen

054 - 540 30 64

Boken

054 - 540 30 66

Eken

054 - 540 36 81

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

18 Juli 2024