Fogdemyrens förskola huset

Fogdemyrens förskola

Fogdemyrens förskola ligger lättillgängligt på Lorensberg med en liten skog bakom knuten och stora lekytor utomhus.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Lorensberg

På Fogdemyren finns tre olika avdelningar för de yngre barnen och tre olika avdelningar för de äldre barnen. Vid förskolan finns goda möjligheter till lek och upptåg i den närbelägna skogen. Vi försöker att vara ute med barnen så mycket som möjligt: Det ger oss möjlighet att på ett naturligt sätt föra in både rörelse och miljö i det vardagliga arbetet.

Så arbetar vi

Vi sätter ditt barn i centrum och arbetar efter en pedagogisk inriktning som ger ditt barn en bred social kompetens som grund inför framtiden. Grunden för vårt arbete är att låta ditt barn lära genom att leka. Utifrån barnens lek och språk arbetar vi med olika teman. Tillsammans med barnen använder vi oss bland annat av rim och ramsor, musik, språkpåsar, handdockor och språklekar. Vi arbetar också mycket kring värdegrundsfrågor och ger ditt barn möjlighet att påverka och känna delaktighet i beslut.

Bilder

Fogdemyrens förskola buss
Fogdemyrens förskola gården
Fogdemyrens förskola pergola
Fogdemyrens förskola rutschkana
Fogdemyrens förskola kiosk

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Fogdemyrsgatan 102
654 69 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Älgen

054 - 540 33 00

Björnen

054 - 540 32 99

Rådjuret

054 - 540 33 05

Myran

054 - 540 33 04

Ekorren

054 - 540 32 98

Igelkotten

054 - 540 33 02

Köket

054 - 540 33 01

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

15 Juli 2024