Lotsen

Förskolan Lotsen

Förskolan Lotsen ligger vid Karlstads hamninlopp på Kanikenäsbanken. Här har vi nära till allt vad staden har att erbjuda.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Tingvallastaden

Förskolan har fyra avdelningar i två våningar med utegård både på taket och i markplan. Här utnyttjas varje centimeter av förskolan till att inspirera till lekfullhet och kreativitet. Utgångpunkten är att våra miljöer och utrymmen fyller många funktioner och att det är i samspelet mellan miljö, barn och pedagoger som verksamheten och magin uppstår.

Så arbetar vi

Förskolan Lotsen är en mötesplats där viktiga relationer byggs för att kunna utvecklas i en positiv gemensam miljö. Vi ser förskolan som en plats för barnen att mötas i demokratiska frågor och involveras i olika beslut.

Vi värnar om varandras olikheter och tar tillvara på varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter. Vi utgår från det lärande barnet som har en egen röst, egna erfarenheter och förmågor. Alla på förskolan ska mötas utifrån det egna värde man har, bli bekräftad, lyssnad till och tas på allvar.

Bilder

Lotsen
Lotsen bro
Lotsen grönska
Lotsen gård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Bogsprötsgatan 15
652 26 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Hamnen

054 - 540 37 38

Holmen

054 - 540 37 37

Udden

054 - 540 37 35

Viken

054 - 540 37 36

Filmad rundvandring i förskolans lokaler

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

25 Juni 2024