Karlavagnens förskola

Karlavagnens förskola

Karlavagnens förskola ligger i stadsdelen Kronoparken med närhet till skog, bibliotek och universitet. Bussförbindelserna i närheten av förskolan är goda.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kronoparken

Karlavagnens förskola består av två arbetslag. Ett arbetslag för äldre barn och ett arbetslag för yngre barn. Förskolan erbjuder en fantastisk utemiljö med växthus och uteklassrum.

Så arbetar vi

Förskolorna Karlavagnen, Dirigenten och Klasmossens arbetar tillsammans utifrån en gemensam pedagogisk idé. Detta innebär att förskolorna arbetar i storarbetslag med överanställning så behovet av vikarier finns inte.

Vi arbetar med att skapa pedagogiska lärmiljöer utifrån barnens intressen, förskolans läroplan och skollagen. Varje pedagog undervisar i sin egen lärmiljö inne och ute och dokumenterar undervisningen och barnens förändrade kunnande.

Förskolan bygger på ett demokratiskt arbetssätt, där barnen aktivt skapar sitt eget lärande. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och en livslång lust att lära utgör grunden för förskolans utbildning. Vi utgår då ifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Miljön på vår förskola ska ge förutsättningar för ett undersökande arbetssätt där leken, kreativiteten och barnens intressen står i centrum och stimuleras. Förskolan är pedagogernas och barnens gemensamma arbetsplats där material och inspiration finns tillgängligt och har en pedagogisk tanke.

På förskolan arbetar även en utepedagog som arbetar mot yngresidan på förmiddagen och äldresidan på eftermiddagen. Detta ger oss möjligheten att arbeta med barnen i mindre grupper. Utepedagogen har en lastcykel som flitigt används för att barnen ska få uppleva närmiljöerna utanför förskolans gård.

Bilder

Karlavagnens förskola lek
Karlavagnens förskola gunga
Karlavagnens förskola gården
Karlavagnens förskola växthus

För vårdnadshavare

Vårdnadshavarna bjuds in till utvecklingssamtal och föräldrasamverkan och har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Förskolans använder sig av Haldor Education som en informationskanal där information och den pedagogiska dokumentationen läggs ut.

Kost och måltider

Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo senast halv nio samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Klasmossevägen 2
656 36 Karlstad

Rektor

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Kometen Äldre

054 - 540 32 52

Kometen Yngre

054 - 540 33 30

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

25 Juni 2024