Förskola Klara

Klara förskola

Förskolan ligger intill Våxnäsparken i stadsdelen Klara. Det är en modern stadsförskola på höjden med kultur inpå knuten.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Klara

Klara förskola består av tre avdelningar som är belägna på tre plan. En avdelning per våning. Vi har döpt dem efter tre välkända värmländska författare; Ferlin, Fröding och Lagerlöf.

Klara förskola erbjuda lärmiljöer i lokaler med luftiga ytor och ett centralt läge. Lokalerna är anpassade till just den omsorg och undervisning vi vill att alla barn ska få. Ett stort rörelserum på 55 kvm med fönster åt tre håll vilket ger ett härligt ljusinsläpp

Här kan utforskande och lärande gå hand i hand i miljöer som är tillgängliga och hållbara. Varje avdelning har en egen ateljé och förskolan har ett mottagningskök i huset. Klara förskola har en egen arkitektritad utemiljö intill huskroppen plus att en allmän lekplats har anlagts intill i den närliggande parken.

Så arbetar vi

I vår verksamhet är alla barn och vuxna lika mycket värda. Vi som arbetar på Klara förskola har till uppgift att främja lika rättigheter och skapa en god pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

All pedagogisk personal har som uppdrag att arbeta mot samtliga mål i läroplanen för förskolan. Under verksamhetsåret läggs särskild tyngd vid vissa mål ur läroplanen, samt kommunens prioriterade mål. I vårt utvecklingsarbete arbetar vi med ett kvalitetsårshjul där vi under augusti/september formulerar våra prioriterade arbetsområden och mål. Under april/maj utvärderar och analyserar vi dem. Vi planerar, genomför, utvärderar och åtgärdar.

Bilder

Klara förskola utekök
Klara förskola båt
Klara förskola odling
Klara förskola gården

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt, men senast samma morgon.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Bryggaregatan 9
653 40 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Ferlin

054 - 540 36 96

Fröding

054 - 540 30 81

Lagerlöf

054 - 540 36 82

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

15 Juli 2024