Lärkängens förskola

Lärkängens förskola

Lärkängens förskola ligger i ett lummigt bostadsområde med skog runt knuten mitt emellan Vålberg och Älvenäs.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Vålberg/Edsvalla

Här finns fyra avdelningar. Förskolan har en varierad utemiljö som inbjuder till lek och där barnens tankar, kreativitet och idéer speglar verksamheten.

Så arbetar vi

På Lärkängens förskola undervisar vi aktivt utifrån förskolans läroplan och vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och använder bland annat tecken som stöd. Varje avdelning arbetar utifrån olika figurmål som genomsyrar den dagliga verksamheten. Hela förskolan utgår från de gemensamma värdeorden: Nyfikenhet, Glädje, Trygghet, Lärande och Samspel.

Förskolan arbetar aktivt med att utveckla stimulerande och utvecklande lärmiljöer för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Förändringarna sker tillsammans med barnen utifrån samtal och observationer. För oss är det viktigt att veta vad du som vårdnadshavare tycker och vilka behov och önskemål du har. Tillsammans kartlägger vi dessa och låter dem ligga till grund för planeringen av verksamheten. Vår vision är att tillsammans med våra barn och dig som förälder göra en bra förskola bättre!

Bilder

Lärkängens förskola lekställning
Lärkängens förskola utegård
Lärkängens förskola gården
Lärkängens förskola lekplats

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn ringer du till respektive avdelning. Gärna så tidigt som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Holmvägen 3-5
664 51 Vålberg

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Stormhatten

054 - 540 33 68

Solrosen

054 - 540 33 70

Smörblomman

054 - 540 33 69

Syrenen

054 - 540 33 71

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

29 Februari 2024