Skåre Herrgårds förskola byggnader

Skåre Herrgårds förskola

Skåre Herrgårds förskola ligger i bostadsområdet Skåreberget.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Skåre

Skåre Herrgårds förskola består av sex avdelningar, belägna i tre byggnader. I dagsläget har vi två avdelningar för yngre barn, två avdelningar för äldre barn och två åldersblandade avdelningar. Den vita herrgårdsbyggnaden omges av två röda längor som är traditionella förskolebyggnader.

Förskolan har en uppvuxen gård med stora träd och en del buskage. En stor härlig gård erbjuder möjlighet till upplevelser av många slag och utmanar barnens lust och nyfikenhet.

Så arbetar vi

På Skåre Herrgårds förskola arbetar vi efter en vision där vi vill skapa en lustfylld verksamhet att trivas, lära och växa i. Förskolans läroplan utgör grunden för allt vårt pedagogiska arbete. Vi arbetar med inspirerande lärmiljöer där barnen utmanas, undervisas, utbildas tillsammans med engagerade, nyfikna och trygga pedagoger. Vår pedagogiska undervisning innebär att språk, matematik, teknik och naturvetenskap tillsammans med vårt värdegrundsarbete bildar en helhet. Barn lär genom lek och vi vill skapa dagar med lustfyllt lärande.

Bilder

Skåre Herrgårds förskola fotboll
Skåre Herrgårds förskola båt
Skåre Herrgårds förskola lekställning
Skåre Herrgårds förskola odling
Skåre Herrgårds förskola

För vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

För att anmäla frånvaro ringer du till respektive avdelning. Om du ringer före 07:30 ringer du till avdelning Eken (öppningsavdelning).

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Tuggelitevägen 2
653 50 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Aspen

054 - 540 35 44

Linden

054 - 540 35 45

Kastanjen

054 - 540 35 39

Björken

054 - 540 35 40

Eken

054 - 540 35 42

Lönnen

054 - 540 35 43

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

29 Februari 2024